Tiedotteet

Lausunto kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmasta 2018-2022

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmaa 2018-2022.

Luomuliitto on tyytyväinen siihen, että luomu on nostettu ohjelmassa monessa kohtaa esille. Maininnan samassa otsikoinnissa IPM-viljelyn kanssa voivat olla harhaanjohtavia, koska IPM- ja luomuviljelyllä on eri lähtökohdat: IPM-viljely ei ole sertifioitua ja siinä käytetään tavanomaisia aineita, jotka luomussa eivät ole sallittuja. Luomu on kasvinsuojeluaineiden osalta tehokkain keino vähentää niistä koituvia riskejä ympäristölle ja ihmisille.

Lisäksi olisi tärkeää nostaa tavoitteeksi luomun EU-asetuksessa hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden valikoiman parantaminen Suomessa. Tällä hetkellä olemme hyvin eriarvoisessa asemassa esim. Saksaan verrattuna. Siellä on kaikki EU:ssa hyväksytyt aineet käytössä ja kyseisiä aineita on paljon. Haasteena on Suomessa pienet markkinat ja suhteessa näihin hyvin korkeat rekisteröimismaksut. Tulee selvittää esimerkiksi mahdollisuuksia tehdä hyväksyntää yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Nämä aineet kiinnostavat vähäriskisinä yhä enemmän myös tavanomaisia tuottajia.

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisjärjestelmän pitäisi ottaa huomioon ympäristövaikutusten seurantaan ja hallintaan liittyviä ulkoisia kustannuksia. Vähäriskisillä aineilla nämä kustannukset ovat pienempiä. Nyt korkeariskisten aiheuttamat ulkoiset kustannukset jäävät yhteiskunnan maksettaviksi, jos niihin ylipäätään on löytynyt projektirahoitusta. Olisi tärkeää tehdä laadukasta seurantaa ja tiedotusta. NAP-ohjelman aikana ei ole saatu seurantajärjestelmän rahoitusta kestävälle pohjalle, vaan ennemminkin lyhytaikainen hankerahoitus on vähentynyt ohjelmakauden aikana.

Viestintäosioon tulisi lisätä tiedottaminen luomutuotannon kasvusta ja luomutuotannon menetelmistä, koska ne kuvaavat konkreettisesti vaihtoehtoja haitallisille kemikaaleille.

Luomuliiton puheenjohtaja
Pauli Talvitie