Tiedotteet

Lausunto hedelmä- ja marjakasvien tai koristekasvien taimia koskevista asetuksista

 

HEDELMÄ- JA MARJAKASVIEN TAI KORISTEKASVIEN TAIMIA KOSKEVIEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUSTEN LUONNOKSISTA

 

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksista. Asetusluonnoksessa hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta haluamme huomauttaa luomutuotannon osalta muutamasta jatkopohdintaa aiheuttavasta muutoksesta.

Luomuliitto on tyytyväinen, jos asetusuudistus keventää järjestelmää. Kuitenkin uudistuksessa tulee huomioida myös suomalaisen taimituottajan asema taimiketjussa. Kun ketju pitenee, lisääntyy sen herkkyys erilaisilla markkinahäiriöille. Taimiketjun pituuden vaikutusta taimituottajan asemaan tulee tarkastella lisää. Lisäksi haluamme kiinnittää huomioita taimituottajan asemaan luomutuotannossa ja tavanomaisessa tuotannossa. Tervetaimituottajien alkumateriaalin saamisen ilman poikkeuslupaa tulee olla luomussa mahdollista tavanomaisen tuotannon tapaan, jotta luomutaimituottajan asema ei ole merkittävästi raskaampi.

Taimituottajat käyttävät Luomuliiton kokemuksen mukaan mielellään kotimaisia taimia, mutta luomuaineiston saatavuus on haasteellista. Hedelmä- ja marjakasvien varmennetun taimiaineiston asetuksen yhteydessä kannustamme tarkastelemaan myös lainsäädännöllisiä keinoja luomutaimituotannon kehittämiseksi ja lisäämiseksi.

Pirjo Siiskonen
puheenjohtaja
Luomuliitto