Tiedotteet

Lausunto: Hallituksen lähiruoan kehittämisohjelma

Maa- ja metsätalousministeriölle

Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen lähiruoan kehittämisohjelmasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 

Luomuliitto näkee tärkeänä lähiruoan määrittelyssä, että myös sen tuotannossa käytetyt tuotantopanokset huomioitaisiin. Lähiruoan ympäristöhyödyt korostuvat ravinteita kierrättävässä ja paikallisia uusituvia luonnonresursseja hyödyntävässä tuotannossä.

 

Kehittämisohjelmassa tulisi huomioida kuluttajien vaatimukset kehittää tuotantoa kokonaisvaltaisesti ympäristöystävällisempään ja eettisempään suuntaan ja monet kuluttajat haluavatkin lähiruoan olevan luomua. Lähiruokatoimijoita tulisi ohjelman avulla kannustaa siirtymiseen luomutuotantoon ja näin edesauttaa hallituksen luomutavoitteiden täyttymistä.

 

Kaupan keskittyminen asettaa haasteita pientuottajien tuotteiden markkinoille pääsylle. Uuden kilpailulainsäädännön avulla voidaan osaltaan helpottaa määrävän markkina-aseman väärinkäytöksistä aiheutuvia esteitä. Suurten päivittäistavaraketjujen ulkopuolisia vaihtoehtoisten markkinakanavien kehittämistä lähiruoalle tulisi tukea, kuitenkin niin etteivät ne aiheuta jo olemassa oleville pientoimijoille kilpailullista haittaa.

 

Luomuliitto tukee ohjelmassa esitettyjä hallinnollisia toimenpiteitä elintarvikkeiden pienimuotoisen jalostuksen ja myynnin edistämiseksi. Pidämme erittäin tärkeänä, että EU:n sallimat joustot paikalliseen tuotantoon otetaan täysimääräisenä käyttöön elintarvikelainsäädännössä.

Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 tulisi kiinnittää huomioita tukien vaikuttavuuteen.

 

 

Jukka Lassila

Puheenjohtaja, Luomuliitto ry