Tiedotteet

Lausunto esityksestä eläinsuojelulain muuttamiseksi

Viite: Lausuntopyyntö 219707 MMM038:00/2016

Lausunto luonnonksesta hallituksen esitykseksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksista ja lausuu seuraavasti. Luomuliitto tukee lakimuutosta ja pitää tärkeänä, että eläinsuojelulaki kiinnittää huomiota tuotantoeläinten hyvinvointiin, mihin muutos osaltaan tähtää. Kiinnitämme huomioita kuitenkin lakiehdotuksen muotoiluun riittävästä määrästä eläinten hoitajia ja riittävä muu osaaminen eläinten asianmukaiseksi hoitamiseksi. Muotoilu ”riittävä” on käytännössä tulkinnanvarainen ja on liian epäselvä liitettäväksi esimerkiksi maataloustukien myöntämisen edellytyksiin. Muotoilua on mahdollista tarkistaa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi tulevan eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä.
Pauli Talvitie
Puheenjohtaja
Luomuliitto