Tiedotteet

Lausunto: Eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä (Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 989/2007)

Pidämme hyvin tärkeänä ja tavoiteltavana alkuperämaan merkitsemiskäytäntöjen laajentamista. Luomuliitto yhtyy luonnoksen muistion arvioon siitä, että suomalaiset ovat yhä valveutuneempia kuluttajia ja kiinnostuneempia elintarvikkeiden alkuperästä.

Luomuliitto toivoo Suomen tukevan merkitsemiskäytäntöjen laajentamista kaikissa EU-maissa. Vaatimusten yhtäläinen soveltaminen asianmukaisesta kaikissa EU-jäsenvaltioissa on tärkeää koko elintarvikeketjun kannalta.

Kiinnitämme huomiota asetuksen määräaikaiseen luonteen mielekkyyteen, sillä uskomme että yleinen halu laajentaa elintarviketuotteiden alkuperämerkintöjä lisääntyy. Määräaikaisuuteen on syyt, mutta toivomme Suomen olevan aktiivinen siinä, että käytäntöä jatketaan ja laajennetaan nyt esitetyn määräajan jälkeenkin. Lisäksi kannustamme merkintävelvoitteen tarkentamiseen. Esityksen muutostarpeiden perusteluosiossa todetaan: ”Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, mistä ruoka tulee, missä ja miten se on tuotettu ja tehty sekä minkälaisen reitin se on kulkenut kuluttajan ruokapöytään. Suuri osa kuluttajista toivoo nykyistä kattavampia tietoja elintarvikkeiden alkuperästä.” Pidämme merkintäluokkia ” EU- ja muut kuin EU-maat” tähän tarpeeseen vastaamisessa tasoltaan vielä täysin riittämättömänä.

 

 
Pauli Talvitie
Puheenjohtaja
Luomuliitto