Tiedotteet

Lausunto alkutuotannon ja laitosten elintarvikehygieniasta

Viite: Lausuntopyyntö 505/01.03/2016
LAUSUNTO LUONNOKSISTA ASETUKSIKSI ALKUTUOTANNON JA LAITOSTEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA SEKÄ LIHANTARKASTUKSESTA ANNETTUJEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUSTEN MUUTTAMISEKSI


Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksista ja lausuu pyydettynä seuraavasti.

Luomuliitto pitää asetusmuutoksia hyvinä ja kannattaa esityksiä muutaman lisähuomion kera. Asetusluonnoksessa on erityisen kannatettavaa mahdollisuus aloittaa ympäri vuoden ulkona pidettävien nautojen teurastus pitopaikoissa. Luomukotieläintuotannon piirissä on runsaasti vapaana kasvatettavia nautoja, joiden teurastusprosessin aiheuttamaa stressiä voidaan muutoksella huomattavasti vähentää. Luomuliitto pitää tärkeänä eläinten hyvinvointia vahvistavaa kehitystä. Lisäksi toivomme asetusmuutoksen koskevan myös tiloja, joilla osa eläimistä on kytkettynä ja osa vapaana ja että asetusmuutosta voidaan soveltaa kaikenrotuisiin nautoihin.

Jotta asetusmuutoksen tuomasta uudistuksesta saavutetaan edellä mainittuja hyötyjä, on tärkeää, että muutos voidaan toteuttaa ilman huomattavia lisäkustannuksia, myöskään lihantarkastusten kokonaiskustannusten osalta.

Lisäksi asetusmuutokset muistiossa luvussa 1.1.3 Elintarvikeketjutietojen toimittaminen on kysytty erityisesti kantaa siihen, voisiko lääkityksestä ilmoittamisen rajaa laskea yhteen kuukauteen, jos se tulee EU-rajaksi. Huomautamme valmistelutyötä varten luomun varoaikojen olevan tavanomaista tuotantoa pidempiä.

Pauli Talvitie
Puheenjohtaja