Asiantuntija vastaa

Kuinka voin saada selville luvalliset säilöntäaineet tai rehut?

Evira lopettaa luomueläintuotantoon liittyvien luetteloiden ylläpidon, mm. luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien säilörehun valmistuksessa tarvittavien lisäaineiden ja luomutuotantoon soveltuvien rehujen luettelon.

Rehun valmistaja ja markkinoija vastaa siitä, että tuote täyttää rehulainsäädännön ja luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset, jos pakkausmerkinnöissä on maininta ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti”. Rehunsäilöntäaineissa on vastaava merkintä. Luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittua käyttää vain Komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 ja sen muutoksen (EU) N:o 505/2012 liitteessä VI mainittuja rehujen lisäaineita.

Mikäli toimija ei rehun etiketin perusteella voi varmistua rehun soveltuvuudesta luomutuotantoon, asiaa kannattaa kysyä suoraan sen valmistajalta tai markkinoijalta. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä luomuneuvojaan tai Eviraan. Rehujen valmistajia ja markkinoijia valvotaan Eviran rehujaoston toimesta tarkastuskäynneillä ja pistokoeluontoisesti myös markkinavalvonnassa.

Eläintuotannon asiantuntija, Paula Liukko, puh. 040 9362 150

Luomuliiton asiantuntija Jaana Elo valmistelee aiheesta lisää tietoa jaettavaksi. puh. 040 9641 518

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/neuvonta

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi