Tiedotteet

Luomuliiton ja Pro Luomun kannanotto Luken toimipaikkaverkoston uudistamissuunnitelmaan

Suomalainen maataloustuotanto tarvitsee tutkimusta, joka tukee maatilayrittämisen kannattavuuden kehittämistä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Luomutuotanto on jo tällä hetkellä kannattavampaa kuin tavanomainen maataloustuotanto ja tulevaisuudessa yhä selkeämmin, kun keinolannoitteiden hinnat jatkavat heilahtelevaa nousuaan. Luomutuotannon menetelmien kehittäminen kiinnostaa ja hyödyttää koko maataloutta ja esimerkiksi typensitojakasvien, kiertotalouden ja hiilen sitomisen tutkimusta täytyy lisätä.

Luken visio on olla biotalouden suunnannäyttäjä. Luomutuotannossa pyritään lähtökohtaisesti biotalouden tavoitteisiin ja sillä on merkittävät mahdollisuudet vastata ruoantuotannon haasteisiin. Luomutuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti merkittävää vauhtia ja luomutuotteilla on merkittävä potentiaali myös vientimarkkinoilla.

Luken toimipaikkaverkoston uudistamissuunnitelmassa kuitenkin esitetään, että luomun kannalta merkittävin toimipaikka Mikkeli lakkautettaisiin. Lisäksi pitkäaikaisimmat luomukoepellot lakkautettaisiin Mikkelin Karilassa.

Mikkelin toimipaikka on merkittävä keskus suomalaiselle luomututkimukselle. Hajauttaminen vähentäisi tehokkuutta ja heikentäisi tärkeitä yhteistyömahdollisuuksia.

Mikkelin Karilan koepellot hoidetaan jo kustannustehokkaasti ja ne tuovat korvaamattoman arvokasta tietoa tutkimukselle. Kokeita täytyy olla eri puolella Suomea – ei vain eteläisimmässä osassa Suomea. Karilan kivennäismailta saadaan erilaista tietoa kuin Jokioisten savimailta. Mikkeli edustaa maalajiltaan (karkea ja hieno hieta) pääosaa (noin 70 %) Suomen pelloista.

Tilakoetoimintaa tulee kehittää, mutta kaikki tärkeät koeasetelmat eivät ole tilakokeissa mahdollisia, vaan myös Luken omia kenttäkoeresursseja tarvitaan jatkossakin. Nyt kannattaa katsoa tulevaisuuteen ja kehittää Karilasta luomututkimuskeskus.

Esimerkiksi Sotkamon yksikössä tehdään myös maatalouden kestävyyden kannalta merkittävää tutkimusta – mm. biokaasusta ja ravinteidenkierrosta – eikä sitä tule lopettaa.

Pyydämme toimipaikkaverkoston uudistamissuunnitelmaan liittyen tarkempaa harkintaa siitä, mitkä ovat aidosti kestäviä valintoja.

Lisätietoja:
Luomuliiton puheenjohtaja Pauli Talvitie, puh. 044 550 1850
Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, puh. 040 581 9252