Tiedotteet

Kannanotto nitraattiasetuksesta

Luomuliitto on huolissaan valtioneuvoston asetuksen ”eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta” (1250/2014) vaikutuksista maatalous- ja luomutuotantoon.

Asetuksella aiotaan kieltää yli 15 % kaltevilla pelloilla kaikki lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys. Kielto vaikeuttaisi viljelyä ja tekisi sen monella tilalla mahdottomaksi. Samoin se estäisi luomualan kasvun ja kehittymisen. Lisäksi se lisäisi turhaa byrokratiaa vastoin yleistä pyrkimystä.

Kun lannan levitys on jo nyt kielletty vesistöjen lähellä ja pohjavesialueella sekä lanta on mullattava vuorokauden sisällä levityksestä, ei kiellolla olisi mitään vaikutuksia ravinnepäästöihin vesistöihin.

Ihmetystä herättää myös se, että kierrätysravinteita kohdellaan uudessa asetuksessa huonommin kemiallisesti valmistettuihin lannoitteisiin verrattuna. Kemiallisissa lannoitteissa ravinteet ovat helppoliukoisemmassa muodossa, joten linjaus on ristiriitainen asetuksen tarkoitusperään nähden.

Haluamme kiinnittää huomiota myös siihen, että asetukset olisivat sellaisia, että niiden noudattaminen olisi käytännössä mahdollista. Jos näin ei ole, niin yleinen lain kunnioitus heikkenee.

Luomuliitto vaatii, että asetuksen pykälä 10§ kumotaan. Jos ko. pykälää ei voida mitenkään kumota. Toimitamme mahdollisesti erikseen kaksi muutosesitystä.

Pauli Talvitie
Luomuliiton puheenjohtaja

Tämä kannanotto lähetettiin 23.3. MMM:lle ja YM:lle. Lisäksi Luomuliitto on ollut ja on jatkossakin yhteyksissä asetuksesta Euroopan komissioon sekä tulkinnoista mm. ympäristöministeriöön. Lue lisää…