Asiantuntija vastaa

Juurilla muokkaaminen?

sinimailanenPelto on tiivistinyt aikojen saatossa. Mikä kasvi olisi paras muokkaamaan peltoa?

Maantiivistymistä tulee katsoa lohkokohtaisesti. Tulee selvittää, mitkä syyt aiheuttavat tiivistymistä pellolle ja mikä on pellon yleinen kasvukyky. Näiden asioiden kartoittaminen onnistuu parhaiten lapion avulla ja miettien, mitä pellolla on tehty viimeisien vuosien aikana. Lapiodiagnoosin tekoon löytyy materiaalia netistä ja ensimmäisillä kerroilla voisi hyvä ottaa mukaan pellolle asiantuntija pohtimaan maanrakennetta. Tähän hyvä palvelu on Neuvo2020.

Mikään kasvi ei pysty tekemään ihmeitä tiivistymien kanssa, jos kasvuolosuhteet eivät ole riittäviä. Ensimmäisenä tulisikin tarkistaa ojituksen kunto ja sitä kautta pellon vesitalous. Tähän liittyy myös oleellisesti pellon oikea muotoilu sekä mahdolliset tiivistymien rikkominen syvemmältä myyräauralla tai jankkurilla.
Kun pellon vesitalous on kunnossa ja pahimmat tiivistymäkohdat on murrettu, voidaan näitä tehostaa kasvivalinnoilla. Ennen syväkuohkeutusta olisi hyvä kylvää nurmi, jossa syväjuurisia kasveja tai kylvää toimenpiteen jälkeen viljoja, joilla on syvät juuret.

Nurmissa mailaset ovat syvä- ja vahvajuurisia, ehkäpä parhaimpia maanrakenteen muokkaajia nurmikasveista. Heinäkasveista ruokonata ja koiranheinä ovat syväjuurisia kasveja. Viljoista rukiilla on syvimmät juuret, mutta viljoilla kannattaa käyttää myös aluskasveja, jotka lisäävät juurien määrä maassa.
Syysmuotoisilla rypseillä ja rapseilla on selkeästi vahvemmat juuret kuin kevätmuotoisilla öljykasveilla. Maarakenteen tulee olla kunnossa, jotta rypsi- ja rapsikasvit voivat maanrakennetta ylläpitää.

Muista kasveista hyviä maanparennuskasveja ovat sikuri, valkomesikkä, rohtomesikkä ja retikat, joita on aktiivisesti jo nyt viljelyksessä. Myös monilla muilla kasveilla on voimakkaat juuret. Esimerkiksi sikurin käyttöä vähentää oleellisesti siemenen kallishinta. Kasvivalinnat kannattaa tehdä omien mahdollisuuksien mukaan sekä maalajien mukaan.

Tiivistymän johtavia syitä kannattaa miettiä sekä suunnitella viljelykierto ja toimenpiteet sen mukaan, että tiivistynyttä maata pystyy korjaamaan niin mekaanisesti kuin kasvienkin avulla. Kasvien tekemä muokkaus on edullisempaa ja pitkällä aikavälillä tehokkain keino maarakenteen parantamiseksi.

Kasvintuotannon asiantuntija Erkki Vihonen, puh. 040 9360 377

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoista täällä.

Tämä kysymys ja vastaus myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.