Tiedotteet

Jukka Lassila Luomuliiton uusi puheenjohtaja

Luomuliiton kevätkokous valitsi Luomuliiton uudeksi puheenjohtajaksi tuusulalaisen luomutuottajan Jukka Lassilan. Lassila tunnetaan aktiivisena luomun esille tuojana, joka on kiinnostunut edistämään luomutavoitteita yhdessä myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Viikonloppuna alkoi Luomuliiton uusi kampanja Luomuvallankumous.

Jukka Lassila on toiminut vuoden ajan Luomuliiton edunvalvontavastaavana ja varapuheenjohtajana kolme vuotta. Hän on hoitanut puheenjohtajan tehtäviä jo puolen vuoden ajan edellisen puheenjohtajan Jaakko Nuutilan siirryttyä syksyllä muihin tehtäviin. Kevätkokous valitsi yksimielisesti Lassilan puheenjohtajaksi.

Lassila toimii myös Luomulehden päätoimittajana. Luomulehti palvelee koko luomualaa ja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Myös Luomuliiton kuluttajajäsenet ja muut luomusta kiinnostuneet tilaavat lehteä.

Vuonna 2010 Jukka Lassilan johdolla uudistettiin Luomuliiton Leppäkerttu-merkki. Merkki on suomalaisen luomun merkki, jossa on mahdollisuus tuoda esille myös alue, jolla tuote on tuotettu. Lisäksi merkin kriteereinä on joitakin ekologiseen kestävyyteen liittyviä ehtoja, jotka osoittavat vahvaa sitoutumista siihen, että luomu tekee eettisen ja ravinteitakierrättävän maatalouden edelläkävijän työtä.

Suomen hallituksen ja EU:n sitoutuminen luomuun

– Ekologisuus ja eettisyys ovat luomutuotannon peruspilareita. Tulevalla maataloustukikaudella on EU:n maatalouspolitiikassa mahdollisuus tukea näitä yhteiskunnallisia hyötyjä nykyistä toimivammalla järjestelmällä, kertoo Lassila.

Suomen hallituksen sitoutumista luomutuotannon edistämiseen Lassila pitää hyvin myönteisenä. Hän toteaa, että esitetyt toimenpiteet luomualan kehittämiseksi näyttävät kuitenkin jäävän riittämättömiksi vastatakseen hallituksen asettamiin kasvutavoitteisiin saada 20 prosenttia tuotannosta luomuun vuoteen 2020 mennessä.

– Konkreettisena toimena voidaan pitää lähinnä lähiruoka- ja luomuohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen varattua määrärahaa. Muuten esitettyjä toimenpiteitä ei voida pitää niinkään lisäpanostuksena, vaan toimintaa ylläpitävinä, kuvaa Lassila.

Luomuneuvonnan rahoituksen osuus ei edelleenkään vastaa luomutuotannon osuutta maataloudestamme, eikä siihen ole luvassa muutosta. Luomututkimuksen tarpeen hieman parempaa esille nostamista voidaan pitää positiivisena, mutta signaalit ovat kaksijakoiset, kun samanaikaisesti pitkäaikaista luomututkimusta ajetaan toisaalla alas.

Luomuliiton edunvalvontatyön tavoitteita ovat tukipolitiikan kehittäminen, luomutuottajien kokeman byrokratian taakan vähentäminen ja kunkin tuotantosuunnan haasteiden ratkominen yhteistyössä tuottajakentän ja alan toimijoiden kanssa.

Luomuvallankumous alkoi

Luomuvallankumous-kampanja alkoi perjantaina kansainvälisellä seminaarilla ja Luomu on Rock –tapahtumalla Helsingin Kaapelitehtaalla. Kampanjan tarkoituksena on yhdistää viljelijöiden, kansalaisjärjestöjen ja kuluttajien voimat kamppailuun kohti kestävämpää ruokajärjestelmää.

Lähellä tuotettujen luomutuotteiden käytön lisääminen tarjoaa ratkaisun moniin ruoantuotannon aiheuttamiin ekologisiin ongelmiin. Suomessa lähiluomun kehittymistä estää kuitenkin elintarvikelainsäädännölliset, maatalouspoliittiset ja kaupan keskittymisen aiheuttamat rajoitteet. Kampanjan tavoitteena on murtaa näitä esteitä yksi kerrallaan.

– Syksyllä tavoitteena on kerätä 50 000 nimeä, jotta saamme elintarvikelain uudelleen käsittelyyn eduskunnassa. On laaja tahto siihen, että elintarvikelaki aidosti mahdollistaa myös pienimuotoisen elintarvikkeiden jalostuksen, kertoo kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa vahvasti mukana oleva Jukka Lassila.

Seminaarissa tuotiin esille globaalia pientuottajien taistelua sekä hyviä esimerkkejä Suomesta. Kampanjan ensimmäiset tapahtumat keräsivät runsaan osallistujajoukon ja moni ilmoittautui mukaan viemään kampanjaa eteenpäin.

www.luomuvallankumous.fi

Lisätietoja:

Jukka Lassila, Luomuliiton puheenjohtaja, puh. 050 529 0482
Elisa Niemi, Luomuliiton toiminnanjohtaja, , puh. 0400 534003