Tiedotteet

Jäsenvaltioille oikeus säätää gmo-kieltoja

Euroopan parlamentti hyväksyi 13.1. direktiivin, joka antaa jäsenvaltioille oikeuden säätää kieltoja geenimuunnelluille viljelykasveille tai ominaisuuksille. 

EU-maat voivat kieltää gmo-viljelyn jatkossa vedoten esimerkiksi kaavoitukseen, sosioekonomisiin vaikutuksiin, muuntogeenien muissa tuotteissa esiintymisen välttämiseen ja maatalouspoliittisiin tavoitteisiin.

– Luomuala on tyytyväinen jäsenvaltioiden oikeuteen kieltää gm-kasvien viljely, mutta pahoittelee, että hallitukset, jotka eivät halua kieltää gm-viljelykasveja, eivät ole pakotettuja suojelemaan gmo-vapaata viljelyä saastumiselta, toteaa IFOAM EU-ryhmän tiedotteessa toiminnanjohtaja Marco Schlüter.

– Luomuala on gmo-vapaa ja sen täytyy pysyä sellaisena. Luomuruoka ja -maatalous tarjoavat ympäristö-, talous- ja sosiaalisia hyötyjä kuluttajien luomutuotteiden kysynnän kasvaessa. Jäsenvaltioiden on varmistettava luomu- ja gmo-vapaiden elintarvikkeiden ja maatalouden puhtaus kieltämällä gmo-viljely. Gmo-viljely on jo tehnyt luomutuotannon mahdottomaksi joillakin alueilla ja tehnyt siitä yleisesti kalliimpaa. Gmo-viljelyn lisääntyminen pahentaisi tilannetta entisestään, Schlüter jatkaa.

Vuonna 2012 Euroopassa viljeltiin 11,2 miljoonaa hehtaaria luomuna ja luomuvähittäismyynti saavutti 22,7 miljardia euroa. Asiantuntijat arvioivat markkinoiden kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Gmo-saastumisen seurauksena luomuviljelijät ovat kuitenkin vaarassa menettää luomusertifikaattinsa ja korkeammat hintansa, IFOAM EU:n tiedotteessa todetaan. Gmo-vapaat tavanomaiset viljelijät kohtaavat samanlaisia ongelmia gmo-saastumisesta siitä aiheutuvien kohonneiden kustannusten vuoksi.

– Tämä direktiivi ei muuta tilannetta maissa, jotka ovat haluttomia kieltämään gm-viljelykasvit. Luomu- ja muita gmo-vapaita viljelijöitä uhkaa silti saastuminen ja siihen liittyvät kustannukset, toteaa IFOAM EU:n politiikkajohtaja Eric Gall.

– Pahoittelemme, että neuvosto menetti tilaisuuden ottaa askeleen eteenpäin gmo-vapaan ruoka- ja maatalousalan suojelussa kieltäytymällä sisällyttämästä pakollisia toimenpiteitä saastumisen estämiseksi ja vastuujärjestelmiksi. Tämä uusi direktiivi ei voi myöskään korvata tarvittavia parannuksia EU:n riskinarviointi- ja lupamenettelyprosesseissa, Gall jatkaa.

Tänä vuonna ei ole odotettavissa uusia lupia gm-kasvien viljelyyn, koska komissio sitoutui olemaan hyväksymättä gm-kasveja viljelyyn ennen uuden direktiivin voimaantuloa.

Selvä enemmistö kannatti kiisteltyä ehdotusta

Euroopan parlamentissa 480 äänesti puolesta, 159 vastaan ja 58 tyhjää. Lakiehdotus on kuitenkin ollut kiistanalainen. Se otettiin alun perin käsittelyyn jo vuonna 2010, mutta käsittely viivästyi monta vuotta gmo-myönteisten ja -vastaisten jäsenmaiden erimielisyyksistä johtuen.

Mietinnön esittelijänä toimineen Frédérique Riesin (ALDE) mukaan nyt saavutettu sopimus takaa jäsenvaltioille enemmän vapautta, joustavuutta ja oikeudellista varmuutta gmo-päätösten suhteen. Hänen mielestään nykyjärjestelmä ei ollut kestävä pakottaessaan jäsenvaltiot tai alueet oikeuteen, mikäli ne haluaisivat rajoittaa gmo-viljelyä.

Vihreät taas vastustivat ehdotettua järjestelmää, koska se antaa heidän mielestään jäsenmaille takaisin päätösvallan gmo-viljelyn suhteen ilman riittävää riskiarviointia. Heidi Hautalan (Vihr.) mielestä uusi järjestelmä helpottaa gm-lajikkeiden pääsyä Eurooppaan. Hänen mukaansa geenimuuntelua vastustaville maille tarjottiin porkkanaksi mahdollisuutta asettaa kansallinen kielto jälkikäteen, mutta kieltoa koskeva laillinen perusta jäi kuitenkin niin heikoksi, että se jättää suuryrityksille mahdollisuuden haastaa kieltäytyvät jäsenmaat oikeuteen.

Uusien sääntöjen puolesta äänestivät suomalaisista mepeistä ECR:n Jussi Halla-aho ja Sampo Terho, ALDE:n Anneli Jäätteenmäki, Olli Rehn, Paavo Väyrynen ja Nils Torvald, EPP:n Henna Virkkunen sekä S&D:n Liisa Jaakonsaari ja Miapetra Kumpula-Natri. Vastaan äänestivät Vihreiden Heidi Hautala, EPP:n Sirpa Pietikäinen ja GUE/NGLL:n Merja Kyllönen. EPP:n Petri Sarvamaa oli sairastumisen takia poissa äänestyksestä.

Lähteet: www.ifoam-eu.org, www.eurooppalainensuomi.fi/meppivahti

Toimittanut Elisa Niemi. Artikkeli myös Luomulehdessä.