Asiantuntija vastaa

Herneen viljely?

Olen suunnitellut herneen viljelyä luomuviljan rinnalle ja minulla olisi mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös luomukotieläintilan kanssa?

Todella hyvä kysymys näin FAO:n palkokasvivuoden kunniaksi.

Herne on vaatelias kasvi. Se viihtyy ilmavilla ja hyvärakenteisilla mailla. Savimaille ja muille raskaammille maille kannattaa kylvää härkäpapua. Herne kärsii myös helpommin märkyydestä ja kuivuudesta. Hernettä ei suositella puhtaana kasvustona myöskään lohkolle, jossa on havaittu rikkakasveja. Herneen viljelyyn kannattaa valita hyviä lohkoja.

Herneen viljelyä kannattaakin kokeilla ensin seoksissa, joissa hernettä on esimerkiksi 150 kg/ha ja viljaa noin 100 kg/ha. Seoskasvustossa herne on varmempi pysymään pystyssä ja sadon saanti myös muilta osin varmempaa. Saatu sato on seosta, jonka voi myydä rehuksi sellaisenaan tai puhdistaa esimerkiksi omaksi siemeneksi. Herneen siemen on lähes euron kilo.

Jos haluaa puhdasta kasvustoa saa tukiehtojen mukaan palkokasvien sekaan laittaa 0-15% viljaa tukikasviksi kokonaissiemenpainosta. Viljelykokemusten myötä voidaankin todeta, että 15% on minimi tukikasvimäärä. Lajike valinnalla, maalajilla, säällä ja muilla peltoon liittyvillä tekijöillä on omat vaikutuksensa kasvun onnistumiseen.

Herne kannattaa jokaisella kylvöllä ympätä typensitojabakteerilla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että typensitojabakteerin avulla saataisiin 20% parempi sato kuin ilman. Pellon pH olisi hyvä olla yli 6 ja fosforia tulisia olla riittävästi. Typpeä herne ei juurikaan tarvitse vaan se kerää riittävän typen itselleen ilmasta. Toisaalta herne ei juurikaan jätä typpeä maahan, joten sen esikasviarvo on pienempi kuin esimerkiksi härkäpavulla.

Viljelykierrossa herne tai herneviljaseos sopii kahden viljan väliin ja karjavoittoisilla alueilla nurmen perustamiseen, jos herneseos kerätään ajoissa esimerkiksi säilörehuksi.

Herneelle on tarvetta luomuvalkuaismarkkinoilla ja sen viljelymäärää tulisikin lisätä siellä missä härkäpapu ei menesty. Kotimaisen luomuvalkuaisen omavaraisuutta pitää pystyä lisäämään.

Kasvintuotannon asiantuntija Erkki Vihonen, puh. 040 9360 377

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoista täällä.

Tämä kysymys ja vastaus myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.