Asiantuntija vastaa

Härkäpavun lannoitus?

HärkäpapuJos kerran härkäpapu on ravinteiden käytöltään niin vaativa kasvi, niin miten sitä voi viljellä huonommalla lohkolla? Miten viljelykierron voi järjestää, jos härkäpapu epäonnistuu säännöllisesti?

Lyhyt vastaus ensimmäiseen kysymykseen: Härkäpapua viljellään huonommalla lohkolla huonosti. Jos maaperän viljavuusluokat ovat huonoja etenkin (kalsiumin, boorin, kaliumin, magnesiumin ja rikin suhteen), härkäpavun menestyminen on heikkoa, ellei lannoitusta lähdetä täydentämään. Heikossa kasvustossa myös kestorikat pääsevät runsastumaan, mikä aiheuttaa harmia viljelykierron jatkovuosille.

Paras ratkaisu kasvien kannalta olisi tietenkin nostaa kaikkien lohkojen viljavuus ja kasvukunto tasolle, jossa myös palko- ja öljykasvit menestyvät. Maanparannusaineet ja lanta sisältävät melko hyvin härkäpavun tarvitsemia ravinteita, ja boorin saa lisättyä hidasliukoisina mineraalirakeina kerran kierrossa.

Toinen vaihtoehto on tehdä useampi kiertosuunnitelma eri kasvukunnossa oleville lohkoille, tai korvata heikkokuntoisimmilla lohkoilla härkäpapu esimerkiksi yksivuotisella viherlannoituksella. Silloin lohkolta ei saa satoa sinä vuonna, mutta rikkatilannetta ja maan multavuutta saadaan parannettua. Myös kauran ja aluskasvin seosta voi käyttää korvaajana, mutta tällöin aluskasvin viljelyyn on todella panostettava sekä siemenmäärän (suuri), lajikeseoksen (monipuolinen) että kylvötavan (matala sijoitus tai kylvö ennen jyräystä) suhteen. Jos härkäpavun korvaa apila-aluskasvilla, aluskasvin olisi onnistuttava hyvin, jotta sillä on riittävä esikasvivaikutus.

Kasvi- ja maaperäasiantuntija Tuomas Mattila, puh. 040 9331 694

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoista täällä.

Tämä kysymys ja vastaus myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.