Luomuliiton hanketoiminta

Käynnissä olevat hankkeet:

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta

1.10.2019–31.12.2021
Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto, Ruralia-insituutti

Kumppanuusmaatalous (Community Supported Agriculture, CSA) on paikallisuuteen perustuva maataloustuotannon ja ruoanjakelun malli. Siinä tuottaja ja kuluttajat tai muut kumppanit jakavat maatalouden riskejä ja palkitsevuutta – yhteistyönä, ilman välikäsiä, tuotannon kestävyyttä kehittäen ja yhteisön tuella. Toimintaa tunnetaan ja harjoitetaan vielä vähän, vaikka se voisi olla merkittävä lähiruoan myyntikanava ja vahvistaa alkutuotannon kestävyyttä, kannattavuutta ja kuluttaja–tuottajasuhdetta.

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on nostaa, kehittää ja vahvistaa kumppanuusmaataloutta kestävän kehityksen toimintana, kuluttaja-tuottajasuhteen vahvistajana, taloudellisesti kannattavana ruoantuotannon mallina ja lähiruoan jakeluketjuna sekä tavanomaisessa että luonnonmukaisessa tuotannossa.

Hanke
1. tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä kumppanuusmaataloudesta, sen kestävyydestä ja toteuttamisesta (selvitys kumppanuusmaataloudesta paikallisena ruokajärjestelmänä sekä tuottajan ja kuluttajan kohtaamispaikkana)
2. vahvistaa kumppanuusmaataloutta toteuttavien sekä sen harjoittamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen yhteistyötä ja osaamista (kumppanuusmaatalouden verkosto)
3. tuottaa verkostoyhteistyönä ja hankkeessa tehdyn selvityksen pohjalta esityksen kumppanuusmaatalouden edistämiseksi
4. tiedottaa kumppanuusmaataloudesta monipuolisesti ja monen kanavan kautta


Miksi pakkausmerkinnät?

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö
Yhteistyökumppanit: Marttaliitto

Miksi pakkausmerkinnät -hanke toteuttaa viestintä- ja neuvontakampanjan, joka edistää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä olevien päiväys-, ravintosisältö-, alkuperämaamerkintöjen sekä EU-laatujärjestelmien mukaisten merkkien tuntemusta sekä kiinnostusta niitä kohtaan.


LUOMU 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja suomalaisen regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi

Rahoittaja: Luomusäätiö
Yhteistyökumppanit: Luomuinstituutti, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto

Hankkeen tavoitteena on koota, tuottaa ja välittää tietoa pohjoisiin oloihin soveltuvista regeneratiivisen eli uudistavan luomuviljelyn menetelmistä sekä niiden vaikutuksista maan kasvukuntoon, hiilivaroihin, kasvintuhoojien esiintymiseen, monimuotoisuuteen sekä ilmasto- ja vesistövaikutuksiin luomutuotannossa.


BioRaKi2 – Konsentraattista ja biohiilestä kasvuvoimaa

Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma
Yhteistyökumppanit: BioKymppi Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, ProAgria Pohjois-Karjala, Luukkaisen Puutarha Oy, Luomumansikka.fi, Puromäen Puutarhatila, Evergreen Farm Oy, Geoanalyysi Oy

Hankkeen tavoitteena on tuottaa jätteistä, tähteistä ja sivuvirroista luomukelpoista konsentroitua kierrätyslannoitetta ja uuden sukupolven kasvualustoja kasvihuone- ja puutarhaviljelyyn.


Peltomaan kunnonkohotushanke

1.1.2019–31.12.2020
Rahoittaja: Ålandsbankenin Itämeri-projekti

Hankkeessa koulutetaan suomalaisia luomuviljelijöitä hiiliviljelyn menetelmiin
Luomuliiton mentoreiden avulla. Luomuliitolla on ympäri Suomen verkosto viljelijämentoreita, jotka ovat sitoutuneet vastaamaan aloittelevien viljelijöiden kysymyksiin ja tukemaan
heitä kehittymään luomuviljelijöinä. Hankkeessa koulutetut mentor-viljelijät jakavat tietoa hiiliviljelyn menetelmistä edelleen oman alueensa luomuviljelijöille.