Tiedotteet

Hälsningar från svenska Österbotten

Sommaren som har gått var igen exceptionell, det börjar kännas som det vi kallar den normala sommaren bara är ett medeltal av alla de exceptionella år vi får genomlida. Regn, regn, torka.

Diskuterade med en klasslärare förra helgen, han hade redan glömt bort vad för slags väder vi haft i sommar. Om vi bönder mot förmodan skulle glömt hur vädret var denna sommar kan vi påminna oss genom att titta ut på balhopen eller ner i spannmålssilon så vet vi att sommarns torka hänger med oss ännu långt in i nästa odlingssäsong. Hur stor skada sommarens torka gjort varierar stort men kustområdet från Syd-Österbotten söderut och södra Finland verkar vara av de mest drabbade områden.

Jag hoppas att alla ändå hittat tillräckligt med foder åt sina djur eller anpassat produktionen för att klara vintern. Växtodlingsgårdarna har en lika svår situation då stor del av skörden fattas men räkningarna ändå ska betalas och inte har minskat i samma omfång som skörden. Nu måste varje bonde söka de rätta verktygen för att styra båten genom stormen, eller kanske kamelen genom öknen skulle passa bättre som liknelse i detta fall.

Marknadspriser och nya producenter

Ekologiska marknaden drar fortsättningsvis bra och arealen växer. Priserna på ekospannmål, ledd av havre börja sjunka senaste vinter och prisskillnaden till konventionell spannmål krympte sakta men säkert från att ha varit historisk stort. Då kom sommarens torka och konventionella priserna började stiga nästan genast. I ett skede kändes det som konventionella spannmålspriser höll på att hinna ikapp ekopriserna innan ekospannmålens pris började stiga.

Nu är priserna på en hyfsad nivå om man har något att sälja. Med växande areal i ekologisk produktion har samhället rätt att vänta sig växande produktion. Rekordmånga har detta år satt om sin produktion till ekologisk inriktning. Vi har erfarenhet av ekologisk produktion ska ta hand om de nya ekoproducenterna, dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa dem att hitta metoder som passar dem. Vi har både politikerns och konsumentens stöd men vi måste leva upp till förväntningarna och framförallt producera goda ekolivsmedel, annars sågar vi den kvist vi sitter på.

Nya medlemmar och tätare samarbete med Luomuliitto

Svenska Österbottens Ekologiska Förening inledde i våras en kampanj för att förvärva nya medlemmar. Jobbet avbröts av odlingssäsongen men kommer att slutföras nu då jobbet på fältet lugnar ner sig. Senaste åren har det kommit flera nya ekologiska producenter i vårt område och vi ska jobba för att fånga upp dem och få med dem i föreningen, både genom brevkampanj, telefonkontakt och att medverka på vårens ekogrundkurser.

Ekoföreningen kommer att fördjupa sitt samarbete med Luomuliitto, det kommer ni att märka senast då nästa års medlemsavgift faktureras av Luomuliitto. Alla våra medlemmar har genom föreningen varit medlemmar i Luomuliitto även tidigare, så det som ändras är att Luomuliitto får synligare roll i föreningen. Den observante märkte kanske att Luomuliitto hade en egen kolumn i senaste månadsbrev där de berätta om vad de har på gång. Med alla reformer vi har på gång är det viktigt vi har en stark intressebevakning som utförs av ”de egna”, det finns nog de som omfördelar pengarna om vi inte håller ett starkt grepp om dem.

Nu är det dags att ställa sikte på en ny kommande säsong. Den säsongen startade redan då vi nu på hösten fick så höstsäden i fantastiska förhållanden och som evig optimist tror ja den kommande säsongen blir den bästa hittills.

God Jul och Gott Nytt År!

Jussi Murto-Koivisto
Ordförande
Svenska Österbottens Ekologiska förening