Tiedotteet

EU:n luomupolitiikasta julkinen kuuleminen: Luomuliiton kannat

– Hienoa, että EU kuuntelee kansalaisia avoimesti, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

Suomalainen edustaja Aira Sevón ehdotti syksyllä luonnonmukaisen maatalouden neuvoa-antavassa työryhmässä komissiolle julkista kuulemista EU:n luomupolitiikasta. Avoin kysely on nyt komission sivuilla 10.4. saakka.

Komissiolla on tällä hetkellä meneillään noin 20 julkista kuulemista. Luomuliitto huomauttaa, että kyselyn laatu ei ole kaikilta kohdin aivan onnistunut ja osa kysymyksistä on vaikeaselkoisia.

”Pitäisikö luonnonmukaisten tuotteiden nykyisiä EU-standardeja vahvistaa?”

– Tottakai luomusäädöksiä pitää kehittää koko ajan yhä enemmän ekologisuutta ja eettistä tuotantoa kohti. Olennaista on kuitenkin, että säädösten on palveltava luomun perusperiaatteita ja huomioitava alueelliset olosuhteet, eikä lisätä turhaa byrokratiaa. Esimerkiksi maakohtaista joustoa on pakko olla, koska mm. Suomi on maatalouden ja pienyrittäjyyden olosuhteiltaan niin erilainen kuin muut Euroopan valtiot, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

Luomuliitto kannattaa omavaraisuutta

– Luomuliitto luovuttaa omat kantansa järjestönä. Niiden vastauksia kuunnellaan suuremmalla painotuksella. Luomuliitto antaa tiedoksi omat vastauksensa sivustollaan, jotta kaikkien kiinnostuneiden on mahdollisuus painottaa näitä mielipiteitä ja näin saadaan suurempi vaikuttavuus, kertoo Lassila.

Luomuliitto vastaa kyllä, Euroopan valkuaisomavaraisuutta täytyy nostaa ja kauppapolitiikassa täytyy pyrkiä eurooppalaiseen omavaraisuuteen.

Torjunta-ainejäämien testausta kaikista luomutuotteista Luomuliitto ei pidä järkevänä, koska testauksissa jäämiä on havaittu vähän ja valvonnan resurssit on syytä käyttää tehokkaammin.

Geenimuuntelusta Luomuliitolla on tiukat kannat: luomutuotteissa ei saa olla gmo-aineksen jäämiä. Säädökset täytyy viljelyssä tehdä niin tiukoiksi, että merkittävää gmo-saastuntaa ei synny.

Tutkimusta ja tiedotusta tarvitaan lisää. Luomutuotannon tutkiminen hyödyttää koko maatalousalaa, koska käytäntöjen vertaamisesta on hyötyä. Luomutuotannon hyvinvointikriteerit eläintuotannossa ovat aina tavanomaista tuotantoa edellä.
LIITE: Luomuliiton vastauksia julkiseen kuulemiseen EU:n luomupolitiikasta

Lisätietoja:
, puh. 050 529 0482

Luomuliiton edustaja mm. luomunkattojärjestö IFOAMin EU-ryhmässä:
, puh. 040 5035 115

www.luomuliitto.fi
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_fi.htm

Luomuliitto on valtakunnallinen luomualaa edistävä liitto, jonka jäsenenä on 13 alueellista luomuyhdistystä. Jäsenet ovat tuottajia, kuluttajia sekä yrityksiä.