Tiedotteet

EU:n luomuasetusuudistus trilogivaiheessa

ec_organic_107_bigEuroopan komission esitys EU:n luomuasetusuudistuksesta on nyt edennyt monien muutosvaiheiden kautta trilogineuvotteluihin. Kummaltakin päättäjältä, neuvostolta ja parlamentilta, on olemassa kanta esitykseen. Nyt on näkemysten yhteensovittamisen aika.

Trilogineuvotteluiksi kutsutaan jäsenmaita edustavan puheenjohtajamaan, komission ja Euroopan parlamentin välisiä neuvotteluita. Näiden epävirallisten kolmikantaneuvotteluiden tavoitteena on sopia ratkaisusta ennen parlamentin äänestystä.

Trilogissa neuvoston yleisnäkemys on nyt käsittelyn pohjana, mutta parlamentin tahtoa on pyrittävä noudattamaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Isoista linjoista ollaan jo yhtä mieltä, mutta monista yksityiskohdista käydään kovaa vääntöä. IFOAM piireissä käydään keskustelua 150 kilometrin säännöstä rehun hankinnassa. Samoin puhutaan luomukasvihuonetuotannon loppumisesta pohjoismaissa ja riskiperusteisesta valvonnasta. Nämä viimeksi mainitut puhuttavat erityisesti kotimaassa.

Parlamentti haluaa tiukan säädöksen paikallisesti tuotetun rehun käytön edistämiseksi. Rehu olisi tuotettava korkeintaan 150 km säteellä. Yhtenä pyrkimyksenä on katkaista riippuvuus proteiinin tuontiin.

Yksikään jäsenmaa ei kannata ko. säädöksen hyväksymistä. IFOAM, jäsenmaidenhallitukset ja niiden mukana Suomi ovat samassa rintamassa vastustamassa parlamentin pyrkimystä.

Pitkien etäisyyksien Suomessa, missä karjatalous ja kasvituotanto ovat pitkälle eriytyneet eri alueille, ajatus tuntuu täysin mahdottomalta.

Parlamentti haluaa myös kieltää perinteisen pohjoismaisen menetelmän kasvattaa luomukasvihuonekasveja pohjamaasta eristetyissä kompostipenkeissä.

Neuvosto sallisi menetelmän edelleen. On mahdollista, että kompromissina se jää komission harkintavaltaan ns. delegoiduksi säädökseksi. Tulevista komissioista ei kukaan tiedä, miten ne asiaan suhtautuisivat.

Suomi on ajanut riskiperusteista valvontaa uuteen asetukseen. Tällä hetkellä se on toteutumassa. Esitys ei pidä nyt sisällään vuosittaista fyysistä valvontaa. Trilogin yhteydessä iso joukko ajaa vuosittaista valvontaa takaisin asetukseen. Ilmeisesti ei kuitenkaan ole olemassa enemmistöä.

Huomionarvoista on myös se, ettei rakennusten kriteereihin ole tulossa suuria muutoksia. Se on tärkeää viljelijöille, koska muutostyöt voivat ovat kalliita.

Hyvää on myös se, että orgaaninen seleeni tulee nyt sallituksi asetuksen statuksella.

Viimeksi kirjoitin, että parlamentilla on halua perustaa oma luomuvirasto. Sitä hanketta ei kuitenkaan yksikään jäsenmaa kannata.

Asetusehdotuksen yhtenä pyrkimyksenä oli yksinkertaistaa asioita. Nyt voi jo todeta sen, ettei tuo tavoite tule täyttymään.

 

Teksti: Pauli Talvitie
Kuvat: Euroopan komissio

Artikkeli myös Luomulehdessä Edunvalvontaa Euroopassa -palstalla.

Kanoja EU

Parlamentti haluaa tiukan säädöksen paikallisesti tuotetun rehun käytön edistämiseksi, mutta yksikään jäsenmaa ei kannata ko. säädöksen hyväksymistä.