Tiedotteet

EU:n luomuasetus etenee muutosehdotuksien kautta

Muutosehdotuksia on paljon ja niistä on tarkoitus äänestää maatalouskomitean kokouksessa 12.-13.10.

Kesäkuussa Latvian puheenjohtajakauden lopussa EU:n maatalousministerit pääsivät yhteisymmärrykseen EU:n luomuasetuksen yleisistä linjoista. Luxemburgin puheenjohtajakaudelle jäi viimeisen vaiheen lainsäädäntöprosessi eli kolmikantaneuvottelut. Ne käynnistyvät heti, kun EU:n parlamentti muodostaa oman kantansa.

Tällä hetkellä IFOAM EU-ryhmä pyrkii varmistamaan sen, että Euroopan parlamentti ottaa lausunnossaan huomioon luomualan huolenaiheet. EU-parlamentin maatalousvaliokunta joutuu käsittelemään yhteensä 1480 muutosehdotusta. Näihin muutosehdotuksiin on sisällytetty EU-parlamentin ympäristövaliokunnan lausunnot.

Kaikista muutosehdotuksista on tarkoitus äänestää maatalouskomitean kokouksessa 12.-13.10. Muutosehdotusten kokonaismäärää voitaisiin vähentää, jos poliittiset ryhmät voisivat sopia tietyistä kompromisseista muutosehdotuksiin.

EU-parlamentin tavoitteet ovat monilta osin linjassa Euroopan neuvoston kanssa. Kokemuksia nykyisestä asetuksesta halutaan hyödyntää ja tarkoista tarkastusvaatimuksista halutaan pitää kiinni. EU-komissio haluaisi sisällyttää tarkastukset ruoan ja rehujen viralliseen valvontaan.

Parlamentti ehdottaa luomuvirastoa ja tuontijärjestelmää

Parlamentti aikoo tuoda keskusteluun myös jotakin uutta. Se ehdottaa esimerkiksi, että luomulle perustetaan oma EU-virasto – Euroopan ruokaturvallisuus virasto EFSA:n tai kalastuksen valvontavirasto EFCA:n tapaan. Luomun oman viraston avulla voitaisiin löytää ratkaisuja yhteen luomujärjestelmän keskeisimpään haasteeseen: asetuksen samankaltaiseen toteuttamiseen koko EU:n alueella.

Toinen uusi asia olisi tuontijärjestelmä, joka mahdollistaisi jo käytössä olevat alueelliset standardit kolmansissa maissa. Niiden pitäisi kuitenkin olla balanssissa EU:n kolmansia maita tiukemman käytännön kanssa, koskien esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä ja eläinten eettistä kohtelua.

IFOAM EU-ryhmä pyrkii vaikuttamaan kaikkiin toimielimiin ja poliittisiin ryhmiin, että lopullinen teksti vastaa luomualan tarpeita ja odotuksia.
Teksti: Pauli Talvitie

Lisää tietoa mm. IFOAM EU-ryhmän lokakuun uutiskirjeessä.

Tämä artikkeli myös Luomulehdessä 5/2015, palstalla Edunvalvontaa Euroopassa. Luomuliitto tekee aktiivisesti kansainvälistä edunvalvontaa.