Tiedotteet

EU:n luomuasetuksesta valmistellaan vaihtoehtoista esitystä

Luomun kattojärjestö IFOAM EU ei hyväksy komission esitystä vaan valmistelee vaihtoehtoista esitystä EU:n luomuasetuksesta.

Syksyn IFOAM EU-ryhmän neuvoston kokous pidettiin 9.-10.9. Euroopan unionin puheenjohtajamaassa Italiassa. Paikalla oli edustettuina miltei kaikki jäsenmaat Baltian maita lukuun ottamatta.

IFOAM EU-ryhmän neuvosto oli jo huhtikuussa yhtä mieltä komission esityksestä uudeksi luomuasetukseksi – sitä ei voida hyväksyä sen nykyisessä muodossa ilman oleellisia muutoksia. Mutta mitä se tarkoittaa tarkalleen? IFOAM EU-ryhmä siis hylkäsi esityksen, se on kuitenkin edelleen valmis harkitsemaan sitä uudelleen, mutta vasta merkittävien muutosten tai kokonaan uuden ehdotuksen jälkeen.

Ongelmaksi on koettu lähinnä komission lähestymistapa, jossa ehdotettu asetus perustuu puutteellisiin vaikutusten arviointeihin. Komission ehdotuksen riskit voisivat johtaa massiiviseen luomutuotannon vähenemiseen Euroopassa, erityisesti pienten luomutoimijoiden kustannuksella.

IFOAM EU-ryhmä haluaa saada aikaiseksi esityksen muutoksista, joka voidaan hyväksyä kaikissa jäsenmaissa sekä komissiossa. IFOAM EU-ryhmän tavoitteena on asetuksen avulla saada aikaiseksi kestävää muutosvoimaa luomun hyväksi.

Kesän aikana IFOAM EU ryhmä on ollut erittäin aktiivinen ja käynyt keskusteluja eri jäsenmaiden kanssa ja tavannut muita luomun sidosryhmiä. IFOAM EU-ryhmän toiminnanjohtaja Marco Schlüter kävi myös Suomessa ja on tulossa uudelleen marraskuussa. Silloin hän esiintyy mm. Luomupäivien pääpuhujana Seinäjoella.

Kokouksessa käärittiin hihat ylös
Kesäkuussa IFOAM EU-ryhmä päätti, ettei pelkkä vastustus riitä, vaan tarvitaan konkreettisia ehdotuksia niistä asetuksen kohdista, joihin vaaditaan muutoksia. Ennen syyskuista neuvoston kokousta IFOAM EU-ryhmän hallitus teetti jäsenmailla kyselyn asetusehdotuksen muutostarpeista ja -muodoista. Kokousta varten oli kyselyn tuloksista tehty kooste, johon oli yhdistetty myös IFOAM EU-ryhmän hallituksen ehdotukset ja esitykset komission ehdotuksen muuttamiseksi. Tämän mukaan eri jäsenmaat olivat suurimmaksi osaksi yhtä mieltä muutostarpeista, mutta joistakin kohdista tulee kuitenkin vielä neuvotella IFOAM EU-ryhmän sisällä.

Neuvoston kokouksen tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää eteenpäin yhtenäisiä kantoja – ensin tulisi hyväksyä suuret linjat ja periaatteet ja vasta sen jälkeen voitaisiin keskustella yksityiskohdista. Pohdinnan aluksi tuli löytää ne todella tärkeät, ensisijaiset kohdat, jotka halutaan kirjattavan poliittiseen paperiin. Yksityiskohtaisempia sisältöjä mietittiin kahdessa eri työryhmässä ja molempien työryhmien ajatukset ja kommentit koottiin yhteen.

Aikataulun tiukkuuden takia emme ehtineet käydä koonteja paikan päällä läpi, mutta ne toimitettiin heti kokouksen jälkeen jokaiselle jäsenelle lyhyttä ja nopeaa uudelleen konsultointia varten. Suomen kantaa mietti IFOAM Suomi-ryhmä, jossa on edustettuina kaikki suomalaiset IFOAM EU-ryhmän jäsenet Luomuliitto, Kurmakka Oy, MaBio Oy ja uutena Kymen luomu.

Asiat etenevät nyt nopeaa vauhtia ja niiden työstämisellä on kova kiire, koska IFOAM EU-ryhmällä on aikaa enää vain pari kuukautta valmistella vaihtoehtoista esitystä. Tiivistä yhteyttä ja aktiivista keskustelua käydään koko ajan komissioon päin sekä parlamentin jäseniin. IFOAM EU-ryhmä tapaa lokakuun alussa Roomassa Euroopan neuvoston jäseniä ja tarkoituksena tuoda esille voimakkaasti IFOAM EU-ryhmän kanta unohtamatta päätavoitteita luomun kehittämiseksi; poistetaan esteet ja taataan kestävä kehitys, reilu kilpailu viljelijöille ja toimijoille sekä kuluttajan luottamuksen säilyttäminen.

– Vaikka komissio ei tällä hetkellä näytä hevillä tinkivän esityksestään, neuvostossa ja parlamentissa esitys on saanut runsaasti vastustusta. Suomen kantaan neuvostossa vaikutamme eduskunnan ja MMM:n luomutuotannon alajaoston kautta yhdessä sidosryhmien kanssa. Parlamentissa alkaneeseen käsittelyyn pyrimme saamaan kantamme kuuluville suomalaisten avainhenkilöiden kautta. Luomuliiton kanssa suorissa yhteyksissä Euroopan parlamentista on ollut liberaalidemokraattien ryhmän luomuasetuksen varjoraportoija Olli Rehn ja ympäristövaliokunnan pääneuvottelijaksi valittu Sirpa Pietikäinen, kertoo Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

Teksti: Jaana Elo

Artikkeli ilmestynyt myös Luomulehdessä 5/2014, palstalla Edunvalvontaa Euroopassa. Luomuliitto tekee aktiivisesti kansainvälistä edunvalvontaa.