Tiedotteet

EU-ministerit kyseenalaistavat luomuasetusehdotuksen

EU-komission ehdotus uudeksi luomusäädökseksi oli ensimmäistä kertaa keskusteltavana EU:n maatalousjaostossa heinäkuussa. Ministerit olivat huolissaan siitä, että toteutuessaan säädös voisi aiheuttaa luomutuotannon vähenemistä. He vaativat parempaa tasapainoa luomutuotannon kehittämisen ja eri alueiden tuotanto-olosuhteiden huomioimisen välille.

Ministerit pitivät ehdotuksessa ongelmallisena ainakin vähittäiskaupan sisällyttämistä valvontasysteemiin ja luomulle erillisiä torjunta-ainejäämien rajoja. Delegoitujen säädöksien käyttöä, mikä lisäisi huomattavasti komission valtaa, he eivät pitäneet Lissabonin sopimuksen mukaisena. Useat ministerit korostivat luomutarkastuksen omaleimaisuutta eivätkä halunneet siirtää tarkastusta horisontaaliseen lainsäädäntöön ruoka- ja rehutarkastuksien piiriin.

Keskustelu osoitti, ettei komission ehdotus pysty luomaan raameja hyvin etenevälle luomutuotannon kehitystyölle. Ministerit eivät halua pienten luomutilojen ja vähemmän luomutuotantoa omaavien alueiden mahdollisuuksia kavennettavan. He pitävät luomua yhtenä harvoista hyvistä ja kasvavista ruokasektoreista Euroopassa – luomu täyttää kuluttajien toiveita ja samanaikaisesti antaa panoksensa luonnonsuojeluun ja ympäristöntilan kehittämiseen.

Luomun kattojärjestö IFOAMin EU-ryhmä vaatii EU:n instituutioilta ehdotusta, joka sisältää komission innovatiiviset ehdotukset, kuten pienten tuottajien ryhmäsertifioinnin, kehitetyt luomumerkinnät ja elintarvikejalostajille sekä myyjille omat ympäristövaatimukset. Uudella luomusäädöksellä täytyy olla selkeä visio ja sen täytyy tukea luomusektorin kehitystä askel askeleelta. Sen täytyy kuitenkin myös ottaa huomioon jäsenvaltioiden, alueiden ja luomutoimijoiden erilaisuus. Olennaista on tarkastuksien kunnollinen soveltaminen käytäntöön.

IFOAM EU vaikuttaa aktiivisesti keskustelun etenemiseen. Suomalaisena jäsenenä IFOAM EU:n hallituksessa on Aira Sevón ja IFOAM EU:n neuvostossa Jaana Elo Luomuliitosta.

Teksti: Elisa Niemi

Artikkeli ilmestynyt myös Luomulehdessä 4/2014, palstalla Edunvalvontaa Euroopassa. Luomuliitto tekee aktiivisesti kansainvälistä edunvalvontaa.

IFOAM EU:n tiedote