Tiedotteet

Luomueläinten hyvinvointiin panostetaan

IMG_1989Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa korostetaan vahvasti tilakokonaisuutta ja eläinten lajinmukaista ruokintaa ja käyttäytymistä.

Runsas karkearehun käyttö ja eläinten lisääntynyt ulkoilu ja liikunta saattavat aiheuttaa sen, etteivät luomueläimet saavuta yhtä nopeaa ja tasaista päiväkasvua kuin tavanomaisesti kasvatetut eläimet. Korkea päiväkasvu ei kuitenkaan takaisikaan automaattisesti eläinten hyvinvointia vaan voi olla jopa syy lisääntyviin hyvinvointiongelmiin, jotka näkyvät esimerkiksi jalkavikoina sioilla ja broilereilla.

Luomukotieläintuotannon tärkein tavoite on tarjota eläimille mahdollisimman luonnonmukainen kasvuympäristö, korkealaatuinen hoito ja ruokinta. Eläinten pitää luonnollisesti tuottaa lihaa, maitoa ja munia, mutta mahdollisimman korkeaa tuotantoa ei luomussa tavoitella eläinten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kustannuksella.

Märehtijöillä lajinmukainen ruokinta tarkoittaa laitumen ja nurmirehun maksimaalista hyödyntämistä. Runsas viljan ja väkirehun syöttäminen saattaa aiheuttaa märehtijöille hyvinvointiongelmia. Luomukotieläinsäännöt asettavatkin rajoituksia väkirehun käyttömäärille. Karkearehun on todettu olevan hyödyllistä myös sioille ja kanoille ja niiden on saatava karkearehua päivittäin.

Luonnossa eläimillä suurin osa valveillaoloajasta kuluu ruuan etsimiseen ja syömiseen. Ruuan hankintaan liittyvä käyttäytymistarve on vahvana olemassa myös tuotantoeläimillä. Tiiviissä muodossa annettu rehu saa eläimet usein pitkästymään ja aiheuttaa erilaisia ruuan hankintaan liittyvää häiriökäyttäytymistä.

Luomutuotannossa runsas karkearehun syöttäminen, eläinten ulkoilu ja tilalla tuotetun rehun ravintoarvojen vaihtelu saattaa hidastaa eläinten kasvua. Alhaisempi tai epätasaisempi päiväkasvu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eläin ei saa tarpeeksi ruokaa tai kärsii. Eläinten hitaampi kasvu ja hieman alempi tuotostaso stressaa eläimiä vähemmän ja eläimet pysyvät usein terveempinä.

Lisätietoja: , puh. 040 9362 150