Asiantuntija vastaa

Eläinten hyvinvoinnin tarkastaminen?

LKuuluuko suomalaisilla luomutiloilla tehtäviin valvontatarkastuksiin myös eläinten hyvinvoinnin toteutumisen tarkastaminen luomun kriteerien mukaisesti? Tarkastaako samaa tilaa aina sama Eviran tarkastaja vai vaihtuuko henkilö? Ja toimiiko tarkastaja yksin vai tiimissä?

Ensin vastaus koskien tarkastajia. Luomutarkastajat tekevät tarkastukset tiloilla pääosin yksin. Sama tarkastaja saa käydä kullakin tilalla vain kaksi kertaa peräkkäin ja tämän jälkeen tarkastajaa on vaihdettava. Kun taukoa on pidetty, voi tarkastaja parin vuoden tauon jälkeen taas tarkastaa saman tilan.

Luomukotieläintarkastuksessa tarkastetaan myös eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita. Osittain nämä voivat olla suoraan eläinsuojelulain määrittelemiä kohtia, koskien vaikkapa vesipisteiden tai ruokintapaikkojen riittävää määrää eläinsuojassa. Luomukotieläinten tuotantoehdoissa on paljon eläinten hyvinvointiin liittyviä kohtia, jotka tarkastetaan jokaisella tarkastuksella. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi: Täyttyvätkö kaikilla eläimillä niille asetetut tilavaatimukset sisä- ja ulkotiloissa, käytetäänkö eläinsuojassa riittävästi kuivikkeita ja ovatko eläimet puhtaita, missä ja koska eri eläinryhmät ulkoilevat, saavatko vastasyntyneet tarpeeksi kauan maitoa, onko kanoilla tarpeeksi orsi- ja pesätilaa, jne. Tarkastaja kiinnittää huomiota myös terveydenhoitoon ja lääkkeiden käyttöön sekä eläinten lajityypilliseen ruokintaan.

Eläintuotannon asiantuntija Katarina Rehnström, puh. 040 9362 150

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoista täällä.

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.