Asiantuntija vastaa

Mitä pakkausmateriaaleja luomutuotteille saa käyttää?

Luomuliiton elintarvikeasiantuntija Jaana Elo vastaa:

Luomuasetuksessa ei ole erikseen lainsäädännöllisiä rajoituksia pakkausmateriaalien käytölle ja luomutuotteiden pakkaamista koskevat samat vaatimukset kuin tavanomaisiakin tuotteita.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien tulee olla elintarvikekelpoisia. Kaikille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuville materiaaleille ja tarvikkeille asetuista vaatimuksista säädetään EU:n asetuksessa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) 1935/2004.

Elintarvikkeen valmistajan tulee pyytää pakkauksen valmistajalta vaatimuksenmukaisuustodistus, joka osoittaa pakkausmateriaalin sopivan käyttötarkoitukseen ja ettei pakkauksesta siirry tuotteeseen vieraita aineita haitallisia määriä.

Lisätietoa kontaktimateriaaleista saa Eviran sivulta.

Jaana Elo, puh. 040 9641 518

www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/neuvonta