Tiedotteet

Ammattikeittiöiden luomukysyntä otettava todesta

Suomessa on 17 500 ammattikeittiötä, jotka tarjoavat noin 700 miljoonaa ateriaa vuosittain. Aterioiden valmistamiseen käytetään arviolta 350 miljoonaa kiloa raaka-ainetta. Lähes puolet ammattikeittiöistä on päättänyt lisätä luomun käyttöä.

Kiinnostus luomua kohtaan on kasvanut merkittävästi parin viime vuoden aikana myös julkisen sektorin ammattikeittiöissä. Vuodenvaihteessa ammattikeittiöille tehdyn selvityksen mukaan 47 prosenttia julkisista ruokapalveluista on tehnyt strategisen päätöksen lisätä luomuraaka-aineiden käyttöä, kun taas vuonna 2016 vain 22 prosenttia oli tehnyt vastaavan päätöksen.

Projektipäällikkö Anu Arolaakso Savon koulutuskuntayhtymästä pitää strategista päätöstä tärkeänä luomun käytön nostamiseksi julkisissa ammattikeittiöissä.
– Olisi hyvä laatia luomun lisäämiselle numeeriset tavoitteet ja niiden seurantamittarit, jolloin päätöksiä olisi helpompi viedä konkreettisesti ruokapalveluiden toimintaan, Arolaakso kommentoi.

Luomumaito tuplasi luomun käytön

Suomen hallitus asetti vuonna 2013 tavoitteen, jonka mukaan julkisen sektorin ammattikeittiöiden tarjoamasta ruoasta 20 prosenttia tulisi olla luomua vuoteen 2020 mennessä. Valitettavasti luomun käyttö on lisääntynyt hitaasti kotimaisten luomutuotteiden heikon saatavuuden takia. Ammattikeittiöiden luomutavoite on kuitenkin edelleen mahdollista saavuttaa.

Esimerkiksi luomumaidon lisääntynyt käyttö tuplasi julkisen sektorin luomuosuuden kahdessa vuodessa: vuonna 2016 luomun osuus oli 6 prosenttia, ja nyt se on 12 prosenttia. Luomumaidon käytön lisääntymisen taustalla on maa- ja metsätalousministeriön päätös maksaa luomumaidolle korotettua koulujakelutukea syksystä 2017 lähtien.

Kun markkinoille saadaan luomutuotteita, jotka ovat ammattikeittiöiden käyttöön sopivia ja joiden hinta ei ole liian korkea sekä saatavuus on tasaista ja varmaa, niin hallituksen 20 prosentin luomutavoite on varmasti saavutettavissa.

Aktiivista myyntiä

Ammattikeittiöt peräänkuuluttavat tuottajilta aktiivisempaa tiedottamista ja rohkeasti suoraa yhteydenottoa. Tarvitaan ammattikeittiöiden tarpeisiin räätälöityjä kotimaisista luomuraaka-aineista valmistettuja tuotteita ja puolivalmisteita.

Tuotesuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä keittiön, jatkojalostajan ja tuottajien kesken osallistamalla kaikki ketjun toimijat mukaan. Tuotteiden esikäsittely ja riittävän iso pakkauskoko, tasainen laatu sekä toimitusvarmuus – siinä ovat tärkeimmät kriteerit ammattikeittiöille tarjottaville luomutuotteille. Tuotteiden tulee olla myös hinnaltaan ammattikeittiöille sopivia, koska ammattikeittiömarkkina on täysin toisenlainen kuin vähittäiskaupan.

Luomuna tarvitaan runsaasti lisää maitoa ja maitotuotteita, perunaa, juureksia, vihanneksia sekä mylly- ja leipomotuotteita, lihaa ja lihatuotteitta. Kasvisruokailun yleistymisen myötä myös kotimaisille luomukasviproteiinituotteille on kysyntää ja ammattikeittiöt ovat valmiita lisäämään näiden käyttöä keskimäärin 1 000–5 000 kiloa/tuote.

Ympäristön hyvinvointi ensimmäistä kertaa syyksi valita luomu

Kyselyssä ympäristön hyvinvointi nousi ensimmäistä kertaa julkisten ruokapalvelujen syyksi suosia luomua. Selvityksen mukaan luomu on valinta myös hyvän laadun ja maun vuoksi.

Luomun käytön lisääminen nähdään ruokapalveluissa yhtenä osana kestävää kehitystä. Myös ymmärrys luomun ympäristöhyödyistä on lisääntynyt. Tämä on omalta osaltaan varmasti lisännyt myös luomun arvostusta ja käyttöä.

Tuottajaorganisaatiosta vetoapua

Luomuliitolla on ollut viime vuoden alusta lähtien tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on kannustaa tuottajia yhteistyöhön sekä välittää tietoa tuottajaorganisaatioiden mahdollisuuksista. Maaliskuussa hyväksyttiin vihdoin Suomen ensimmäinen tuottajaorganisaatio, Lounais-Suomen Lampurit ry.

Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa maataloustuotteiden markkinoilla, ja se mahdollistaa tuottajajäsenten kesken yhteistyötä niissä asioissa, joissa yhteistyöstä on hyötyä. Tuottajaorganisaatio voi tehdä jäsentensä puolesta sopimuksia tuotannon myymisestä, tai jäsenet voivat sopia keskenään tuotantomääristä ja näin optimoida tuotantoaan.

Luomuliiton hankkeessa on tehty yhteistyötä MTK:n kanssa ja tuottajille on laadittu mm. tuottajaorganisaation sääntömalli sekä sopimuspohja, jota voi muutenkin hyödyntää kaupankäynnissä. Kaikki tuottajaorganisaatioihin ja hankkeeseen liittyvä materiaali löytyy Luomuliiton sivuilta. Tiedonvälityshanke päättyy kesäkuun lopussa, mutta yhteistyön kehittämistä tulee jokaisen luomutoimijan jatkaa, jotta suomalainen luomu voi vastata paremmin kasvavaan luomutuotteiden kysyntään.

Jaana Elo

Kirjoittaja on Luomuliiton elintarvikeasiantuntija.

Lisää tuottajaorganisaatioista: www.luomuliitto.fi/hankkeet