Tiedotteet

Luomuliitto – kannanotto

Luomuliiton mukaan on kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista muuttaa tukiehtojen tulkintoja kesken ohjelmakauden.

Maaseutuvirasto on muuttanut tulkintaansa viherlannoitusalojen merkitsemisestä kesken tukikauden:  ”Mavin ohje 2018: Viherlannoitukseen käytettävät alat tulee ilmoittaa tukihakemuksella viherlannoituksena, mikäli jo keväällä tiedetään, että nurmilohko on ainoastaan viherlannoituskäytössä”. Aikaisempi ohjeistus on ollut että luomutiloilla viherlannoitsnurmet on merkitty satonurmiksi/säilörehuiksi. Uusi tulkinta vaikuttaa suoraan tukien määrään. Käytännössä tarkoittaa tämä luomutiloille sitä että tukien määrä tippuu, koska viherlannoitusnurmesta ei makseta tukea ja esim talviaikainen kasvipeitteisyys tippuu jonkun verran, joka heijastuu myös tukiin. Tämä voisi tarkoittaa esim 80 ha viljatilalla noin 4000 € tuen määrän tippumista.

Luomuliiton mukaan on kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista muuttaa tulkintoja kesken ohjelmakauden. Tulkintojen muutos vaikeuttaa entisestään toimimisen pitkäjänteisen suunnitelmallisesti maatilalla kun hallinto toimii arvaamattomasti. Arvailujen varaan jää myös miten tätä käytännössä valvotaan ja miten väärinmerkintöjä rangaistaan. Valvonnan ohjeistus ja koulutukset valmistuvat kesäkuun alussa. Vaarana on että valvonta ja rangaistuskäytännöt vaihtelevat eri ELY-keskusalueilla ja saattavat maatilat epäatsaarvoiseen asemaan suhteessa toisiinsa.

Maa- ja metsätalousministeriöstä vastattiin Luomuliiton kyselyyn perusteluista uudelle tulkinnalle seuraavanlaisesti: “Viherlannoitusnurmia koskevassa ohjeistuksessa on ollut tarkoitus muistuttaa siitä, että nurmet ilmoitettaisiin käyttötarkoituksen mukaan. Viherlannoitus on luomussa normaalia tuotantotapaan kuuluvaa toimintaa, jollaisesta ei EU-sääntöjen mukaan voi maksaa ympäristökorvausta. Luomu saa toimintatavastaan korvauksen luomukorvauksena, jolloin viherlannoituksen osalta kyse on tuplamaksamisen estämisestä. Siksi luomutilat eivät saa ympäristökorvausta ilmoittamastaan viherlannoitusnurmesta. Kasvustot tulee ilmoittaa niiden todellisen luonteen mukaisina, muunlainen ilmoittaminen voidaan ymmärtää tukiehtojen kiertämiseksi. Tietyissä tapauksissa on selvää, että typensitojakasveja sisältävästä nurmesta ei ole tarkoitus korjata satoa, vaan se murskataan peltoon ja käyttötarkoitus on tällöin viherlannoitus. Jos tila on kotieläintila tai kasvitilalla on yhteistyösopimus kotieläintilan kanssa, ei välttämättä aina ole selvää, milloin on kyseessä viherlannoitusnurmi ja milloin satonurmi. Tällöin nurmen voi ilmoittaa muullakin koodilla kuin viherlannoituksena. Myös satonurmi voi täyttää viljelykierron typensitojakasvivaatimusta. Käytännössä viljelijä harkitsee käyttötarkoitusta ja ilmoittaa sen mukaan. “

Luonnonmukaisen tuotannon ehdoissa ei vaadita viljelykiertoon varsinaisia viherlannoituskasvustoja, vaan tuotannolla on palkokasvivaatimus. Palkokasvivaatimuksen voi täyttää monella eri tavalla esim. apilapitoisella säilörehunurmella, palkoviljoilla ja osittain myös palkokasvien käytöllä aluskasvina.

Tukioppaassa viherlannoitusnurmista sanotaan:

– Viherlannoitusnurmen kasvusto on perustettava joko kasvukauden alussa tai edellisenä vuonna suojaviljan tai muun suojakasvin kanssa. Tämä tarkoittaa että viime vuonna säilörehuna ilmoitettua nurmea ei siis edes voi tänä vuonna ilmoittaa viherlannoitusnurmeksi, vaikka se olisi nurmen pääasiallinen käyttötarkoitus.

– Viherlannoitusnurmen perustamiseen käytettävän siemenen painosta vähintään 20 % on oltava typensitojakasvien siemeniä. Nurmia, joissa on käytetty vähemmän palkokasvin siemeniä, ei voi ilmoittaa viherlannoitusnurmiksi. Esim. heinänsiemeniä 20 kg/ha + apiloita 4 kg/ha, millä saa jo varsin apilapitoisen nurmen tehtyä – jopa pienempikin apilamäärä hyvillä lohkoilla riittää saamaan aikaiseksi yli 30% apilapitoisuuden satoon.

Luomukorvaus on haluttu pitää erillisenä ympäristökorvauksesta, ihmetyttää että ohjelmakauden loppupuolella halutaan tämän tapaisia keinotekoisia kytkentöjä kuitenkin rakentaa ja sekavoittaa jo valmiiksi vaikeaselkoista tukijärjestelmää.

Maa- ja metsätalousministeriöstä on luvattu ohjeistaa vielä tarkemmin tätä kohtaa.

Luomuliitto vaatiikin hallintoa kantamaan vastuuta tulkintojen muutoksesta, takaamalla kaikille tiloille tasapuolisen kohtelun valvonnan ja mahdollisten rangaistuskäytäntöjen suhteen.  Sekä varmistamaan että luomutarkastuksissa pidätäydytään pelkästään siinä, että arvioidaan toteuttaako tuotanto luomutuotannon ehtoja, tukiehtojen vaatimusten tarkastelua ei pidä tehdä.

 

Lisätietoja:

Susann Rännäri

Edunvalvontajohtaja – Luomuliitto

0401446160