Tiedotteet

Luomuliitto etsii työntekijää

Kansainvälinen kumppanuusmaatalous-hanke (Suomi, Ranska, Belgia, Saksa)

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille kansainvälisiä esimerkkejä maatilojen ja kuluttajien välisestä yhteistyöstä sekä kehittää ratkaisuja yhteistyön tiivistämiseksi ja lähituotannon logistiikkaratkaisujen parantamiseksi. Kumppanuusmaatalous on vakiintuva käännös termille Community Supported Agriculture (CSA).

Luomuliiton tavoitteena on edistää suomalaista luomutuotantoa. Sillä on jäsenenä tuottajia, yrityksiä ja kuluttajia. http://www.luomuliitto.fi/jarjesto/

Hanketyöntekijän tehtävistä sovitaan tarkemmin tehtäessä aikataulusuunnitelma. Mahdollisia tehtäviä ovat
– Yhteydenpito kansainvälisiin hankekumppaneihin sähköpostilla ja skypellä.
– Kremssin ruokasuvereniteetti-tapahtumassa kirjoitetun “CSA-periaatekirjan” jatkotyöstämiseen osallistuminen.
– 1-2 sivun raportti kansallisista lähituotannon logistiikkaratkaisuista.
– Osallistuminen Suomessa järjestettävien hanketapaamisten (tammikuu 2014, lokakuu 2014) ja seminaarin järjestelyihin.
– Osallistuminen tutustumismatkoihin ja niiden järjestelyihin (Saksa-Ranska-Belgia).
– Hankkeen loppuraportin laatiminen.

Työaikaa on yhteensä noin kuukausi ja se jakautuu ajalle marraskuu 2013 – huhtikuu 2015. Marraskuun alkupuolella tehdään tiiviimmin suunnittelutyötä ja tammikuussa (esim. 15.-17.1.) toteutetaan Suomessa avoimia tapahtumia, joihin osallistuu myös kansainvälisiä vieraita. Hankkeen raportointi tehdään maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Mahdollisesti voidaan sopia myös lyhyemmälle aikavälille ajoittuvasta työstä tai suuremmasta työajasta, joka sisältää myös muita kuin hankkeeseen liittyviä tehtäviä.

Työ tehdään etätyönä. Suomen hanketiimin kaksi muuta tekijää toimivat Uudellamaalla.

Hankkeen kansainvälisenä kielenä on englanti. Hakijalle on etua saksan ja/tai ranskan kielen taidosta, maatalousalan tuntemisesta, ruokapiiri ja/tai osuuskuntatoiminnasta, järjestötyökokemuksesta, tapahtumien järjestämisestä ja tiedottamisesta. Työntekijä voi kirjoittaa artikkeleita myös Luomulehteen.

Hanketta rahoittaa CIMO. Työntekijän palkka: neuvotellaan.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 30.10. osoitteeseen .

Lisätietoja:
Jukka Lassila, puh. 050 529 0482
Elisa Niemi, , puh. 0400 534003

http://www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/kumppanuusmaatalous/