Tiedotteet

Kohtuullinen maatalousneuvoston kompromissi EU:n luomuasetuksesta

Ministerit päättivät maatalousneuvostossa yleisnäkemyksen komission ehdotuksesta uudeksi luomuasetukseksi.

Helpotuksena tuli mm. se, että EU-lainsäädäntö ei tulevaisuudessakaan rankaise luomuviljelijöitä toisten maataloustuottajien tai muiden ympäröivien toimijoiden tuottamasta kemiallisesta saastunnasta.

– Tänään tehty päätös oli tärkeä askel luomuviljelijöille ja kuluttajille, koska se vahvistaa tuotantoprosessiin perustuvaa lähetysmistapaa luomutuotannon sääntelyssä. Luomutuottajien tulee olla vastuussa vain niistä tuotannon asioista, joihin he voivat vaikuttaa, sanoo Jan Plagge, IFOAM EU hallituksen jäsen.

– Nyt päätetty yleisnäkemys korostaa sen tärkeyttä, että EU: n toimielimet toimivat yhteistyössä luomualan kanssa, eivätkä sitä vastaan. Kompromissiteksti sisältää merkittäviä parannuksia verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen lähes kaikilla kriittisillä alueilla ja on neutraloinut monia vaarallisia elementtejä, toteaa IFOAM EU-ryhmän toiminnanjohtaja Marco Schlüter.

– On kuitenkin syytä korostaa, että työ ei ole vielä läheskään valmis. Poliittiset neuvottelut eivät laittaneet riittävästi painoarvoa säädöksen teknisen asianmukaisuuden varmistamiselle. Tämä on ratkaistava, koska sillä on merkittävä vaikutus luomutoimijoiden käytännön työlle. Odotamme hyvää yhteistyötä Luxemburgin puheenjohtajuudelta, jolla on johtava rooli kolmikantaneuvotteluissa. Toivomme Euroopan parlamentin tuovan kolmikantaneuvotteluihin merkittäviä parannuksia, jotta voimme korjata tämänpäiväisen esityksen puutteita, toteaa IFOAM EU-ryhmän varapuheenjohtaja Thomas Fertl.

Kompromissitekstin keskeisiä sisältöjä

  • Tarkat valvontavaatimukset pysyvät luomuasetuksen alaisina.
  • Alueelliset standardit täytyy harkita kolmannet maat huomioiden.
  • Delegoitujen säädösten määrää on vähennetty.
  • Asetuksen soveltamisalaa on selkeytetty ja laajennettu.
  • EU: n laajuiset säännöt vähittäiskauppiaille pystyttiin välttämään.
  • Jäsenvaltiot voivat edelleen tehdä jonkin verran omia joustoja tuotantosääntöihin.

Kehitettävää

  • Riskiperusteinen valvonta pitää yhdistää vuosittaiseen valvontaan.
  • Aitoa samanarvoisuutta kaupassa kolmansien maiden kanssa täytyy kehittää.
Keskeisimmät päättäjät kuvattuna 9th Organic Congresissa: Marco Schlüter (IFOAM EU-ryhmän tj.), Gustavs Norkārklis (Latvian Luomuliiton pj.),  Christopher Stopes (IFOAM EU-ryhmän pj.), Martin Häusling (Vihreä MEP ja luomuasetuksen raportoija), Jānis Dūklavs (Latvian maatalousministeri), Jan Plagge (IFOAM EU-ryhmän hallituksen jäsen) ja Aivars Lapiņš (maatalous-, elintarvike-, eläinlääkintä-, metsä- ja kalatalousosaston päällikkö, puheenjohtajavaltio Latvian pysyvä EU-edustusto). Maatalousjaoston päällikkö pysyvässä Latvian EU edustustossa).

Keskeisimmät päättäjät kuvattuna 9th Organic Congresissa: Marco Schlüter (IFOAM EU-ryhmän tj.), Gustavs Norkārklis (Latvian Luomuliiton pj.), Christopher Stopes (IFOAM EU-ryhmän pj.), Martin Häusling (Vihreä MEP ja luomuasetuksen raportoija), Jānis Dūklavs (Latvian maatalousministeri), Jan Plagge (IFOAM EU-ryhmän hallituksen jäsen) ja Aivars Lapiņš (maatalous-, elintarvike-, eläinlääkintä-, metsä- ja kalatalousosaston päällikkö, Latvian pysyvä EU-edustusto). 

Artikkeli on toimitettu IFOAM EU-ryhmän tiedotteesta. Kansainvälistä edunvalvontatyötä seurataan myös Luomulehdessä.