Arkisto: Asiantuntija vastaa

Luomusitoumus ja -korvaus pienelle puutarhatilalle

Tilalla on 1,2 hehtaarin alueella luonnonmukaisesti viljeltyjä marjapensaita ja hedelmäpuita, joiden ympärillä kasvaa monivuotista nurmea ja monivuotisia yrttikasveja. Voiko tila hakea luomusitoumusta ja saada luomukorvauksen?

Lue lisää…

Mitä tarkoittavat luomumaitopurkissa mainitut pastörointi ja homogenointi, entä mitä on karrageeni?

Pastörointi on maidon kuumennuskäsittelyä, jolla tuhotaan maidosta mahdolliset tautia aiheuttavat bakteerit ja parannetaan tuotteen turvallisuutta. Lue lisää…

Mitä asiakirjoja ja todistuksia tarvitaan luomutuotteiden viennissä?

Luomutuotteiden maailmanmarkkinat ovat kasvaneet koko 2010-luvun ajan, eikä kasvulle näy loppua. Tämä näkyy myös toimijoiden lisääntyneistä kyselyistä koskien luomutuotteiden vientiä ja siihen liittyvien asiakirjojen ja todistusten muotoa ja tarpeellisuutta. Seuraavat asiat tulisi ottaa huomioon.

Luomusäädökset ovat voimassa kaikissa EU-maissa. Tämä on niin sanottua sisämarkkinakauppaa, jossa luomutuotteita voi myydä ja markkinoida kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Norjan ja Islannin välisessä kaupassa ilman erillistä sopimusta. Suomalaisten luomutuotteiden myynti ja markkinointi EU:n ulkopuolelle edellyttää, että viennin kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan tai että kyseinen luomutuote on erikseen hyväksytty. Vientituotteen tulee olla kohdemaan lainsäädännön mukainen sisällöltään ja merkinnöiltään.

EU:n komissio on solminut kahdenkeskeiset luomusopimukset joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden, kuten Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa. Eli pääosa Suomessa tuotetuista luomutuotteista voidaan myydä luomuna näihin maihin. On hyvä huomioida, etteivät sopimukset koske kaikkia luomutuotteita, vaan osassa on rajattu joitain tuoteryhmiä sopimuksen ulkopuolelle. Hyväksyttävyys on syytä tarkistaa aina etukäteen kohdemaan viranomaisilta. Sopimusten ulkopuolisten maiden luomuvaatimukset ja hyväksynnät tulee luomutuotteiden viejän itse tarkistaa kohdemaan viranomaisilta.

EU:n sisämarkkinoilla luomutodistukseksi riittää asiakirjaselvitys, jolla toimija todistaa kuuluvansa luomuvalvontaan. Usein ostaja kuitenkin vaatii erillistä vientitodistusta, jonka Ruokavirasto myöntää tilauksesta. Maksullinen vientitodistus voi olla toimija-, erä- tai maakohtainen.

Samoin vietäessä EU:n ulkopuolelle tarvitaan yleensä erillinen vientitodistus. Vientitodistusta tilattaessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä todistuksen saaminen kestää noin kaksi viikkoa. Hakemuksen liitteeksi tulee olla asiakirjat, joista selviää vietävän tuotteen jäljitettävyyden kannalta tarvittavat tiedot, kuten raaka-aineiden toimittajat ja heidän luomutodistuksensa, erän valmistukseen liittyvät dokumentit (esimerkiksi valmistusraportti), vientierään liittyvät saateasiakirjat (myyntilasku ja kuljetusasiakirjat).

Luomuasetus muuttuu 2021, ja asiakirjaselvityksen sijaan toimija tulee saamaan sertifikaatin valvontaan kuulumisesta. Tämä tulee varmaan osaltaan vähentämään erillisten vientitodistusten tarvetta ainakin sisämarkkinakaupassa.

Lisätietoja EU:n ulkopuolisten maiden sopimuksista ja vientitodistusten hinnoista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Jaana Elo

Luomuliiton elintarvikeasiantuntija
040 9641 518

Kuva: Nordic Organic Expo

Mitä tarkastukset maksavat?

Olen aloitteleva luomutuottaja, päätuotantosuunta on viljanviljely, pientä kasvihuonetta suunnitellaan rakennettavaksi. Meillä on myös lampaita, joille olen aidannut peltolaitumien lisäksi metsälaitumia. Suunnittelen lampaiden ilmoittamista mukaan luomuvalvontaan. Myös luomukeruutuotannon valvontaan liittyminen kiinnostaa. Entä jos keksin omista tuotteista mukavia jatkojalosteita ja ryhdyn tekemään niitä. Mitä tarkastukset maksavat?

Toimija maksaa luomutarkastuksista seuraavasti:

Ensimmäisellä kerralla, kun tarkastus tehdään ja toimija liitetään mukaan valvontajärjestelmään, toimija maksaa rekisteröintimaksun 110 euroa.

Tarkastuksen käyntimaksu, perusmaksu on 140 euroa, johon lisätään tarvittavien tarkastuksien maksut.

Tilakoko vaikuttaa siten, että hehtaarimaksu on 7,50 euroa jokaiselta alkavalta peltoviljelyhehtaarilta eli pyöristetään ylöspäin. Hehtaarien mukaan laskutuksessa on yläraja, 122:sta hehtaarista ylöspäin maksu on 908 euroa.

Luonnonlaitumien tarkastusmaksu veloitetaan kotieläintuotannon tarkastuksen yhteydessä tuntitaksalla. Eläintuotannon tarkastuksen tuntimaksu on 91 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta laskettuna.

Luomukeruutuotannon tarkastuksen ja kasvihuonetuotannon tuntimaksu on samoin 91 euroa alkavalta tunnilta.

Maatilalla tapahtuva pääasiassa omista tuotteista ja vain omista raaka-aineista tehtävien jatkojalosteiden valmistuksen valvonnan käyntimaksu on 60 euroa.

Brita Suokas
Luomuasiantuntija
044 5288 722

Miten torjua luomuviljelyssä seppäkuoriaisen toukkia, jotka aiheuttavat perunan vioitusta?

Seppäkuoriaisen toukat ovat hankalia torjua. Parhain tapa on miettiä viljelykierto tarkasti näillä perunalohkoilla. Lisäksi toukan aiheuttamista vaurioista voivat kärsiä myös seuraavat kasvit: maissi, härkäpapu, paksujuuriset viljat sekä muut juurekset, porkkana, sipuli ja salaatit.

Seppäkuoriainen viihtyy maan viljavassa osassa, huonosti kompostoidussa karjalannassa tai kasvijätteessä syöden orgaanista massaa. Yleensä elävä, tärkkelyspitoinen juuri maistuu sille parhaiten. Aikuinen kuoriainen munii munat yleensä nurmeen, joten pitkäikäisissä nurmissa on eniten tuholaispainetta. Juolavehnä pitää tehokkaasti yllä seppäkuoriaisen toukkia.

Tärkeimpiä ehkäisykeinoja ovat apilanurmien vähentäminen viljelykierrossa, 2–3 vuotta nurmen jälkeen alkaa pelto olemaan vapaa seppäkuoriaisen toukista. Maan kyntäminen ja jyrsintä vähentävät toukkien määrää oleellisesti. Pellon kosteana pitäminen sekä perunoiden aikainen korjuu vähentävät vioituksen määrää.

Viljelykierrossa seuraavat kasvit vähentävät seppäkuoriaisen toukkien määrää: ruis, maanparannusretikka, sinappi, virna, herne ja lupiini.

Erkki Vihonen
Kasvintuotannon asiantuntija
040 936 0377