Tiedotteet

Kannanotolla vaikuttamista: Mavi palautti hakuoppaan aiempaan muotoon

Luomuliitto otti 23.4.2018 kantaa Maaseutuviraston uuteen ohjeeseen viherlannoitusalojen merkitsemisestä. Luomuliiton mukaan oli kohtuutonta antaa uusi ohje, joka oli ristiriidassa vakiintuneen käytännön kanssa. Pelättiin, että maatilat joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan riippuen siitä, miten paikallisesti toimiva valvonta suhtautuu uuteen ohjeeseen. Koettiin myös, että on epäoikeudenmukaista hallinnolta tehdä uusi ohjeistus kesken ohjelmakauden. Muutos kosketti kaikkia maatiloja, mutta taloudelliset vaikutukset koskettivat erityisesti luomutiloja, koska viherlannoitusaloista ei myönnetä tukea luomutiloille.

Mavi ilmoitti 30.04.2018, että hakuopas on palautettu aiempaan muotoon. Alat voi siis ilmoittaa aiemman vakiintuneen käytännön mukaisesti satonurmina.

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Hakuopas.aspx

– Säännöthän eivät ole muuttuneet missään vaiheessa, vaan annettiin uusi ohje, joka oli ristiriidassa vakiintuneen käytännön kanssa. Kokonaisuuden kannalta on paras vaihtoehto, että ohje poistettiin. Uusi ohje vain hämmensi jo valmiiksi vaikeaselkoista tukijärjestelmää, kertoo Susann Rännäri, Luomuliiton edunvalvontajohtaja.

– On tärkeää, etteivät viranomaisten tulkinnat samasta päätöksestä vaihtele vuosittain. Se lisää luottamusta hallintoon, sanoo Luomuliiton puheenjohtaja Pauli Talvitie.

Luomuliiton kannanotto 23.4.2018: www.luomuliitto.fi/viherlannoituskannanotto