Järjestö > Vuosikokoukset

Luomuliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävänä elimenä on liiton kokous. Liiton kokoukseen saavat liiton jäseninä olevat paikallisyhdistykset lähettää yhden edustajan kutakin alkavaa sataa (100) jäsentä kohden sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä oli liiton kokousta edeltävän kalenterivuoden päättyessä. Kullakin päätösvaltaa käyttävällä varsinaisen jäsenyhdistysten kokousedustajalla on 100 ääntä. Muilla jäsenyhdistyksillä ja henkilöjäsenillä on yksi ääni liiton kokouksessa, kuluttaja ja kannatusjäsenillä on liiton kokouksessa vain puhevalta. Liitto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä ennen toukokuun alkua ja syyskokous joulukuun alkua.