Utmaningar vid ekologisk växtodling – ett forskningsprojekt

Julkaistu suomeksi Luomulehdessä 1/2014.
Faktorer som begränsar avkastningen vid ekologisk odling

Ekologisk odling är en drivande kraft i utvecklingen av ett hållbart jordbruk. Lue lisää…