Arkisto

Luomuliiton kevätkokous 2020 siirretään

Luomuliiton kevätkokous siirretään myöhempään ajankohtaan

Suomen hallituksen linjauksien mukaisesti koronavirustilanteen hoitamiseksi on Luomuliiton hallitus päättänyt siirtää kevätkokoustaan myöhempään ajankohtaan. 

Kevätkokouksen uudesta ajankohdasta tiedotetaan jäsenistöä sen varmistuttua.

 

MATKA PERUUTETTU! Tervetuloa Luomuliiton opintomatkalle Ruotsiin!

MATKA PERUUTETTU KORONAVIRUSEPIDEMIAN HILLITSEMISEKSI LAADITTUJEN VAROTOIMENPITEIDEN VUOKSI!

Luomuliitto järjestää 14.–18.6.2020 matkan Ruotsiin Slätte Ekodag -luomupeltopäiville

Slätte Ekodag tarjoaa mielenkiintoista ohjelmaa ja työnäytöksiä. Sisäänpääsyyn kuuluu ruokailua, kahvittelua, juomaa ja jäätelöä. Kaikki luomua, tietenkin!

Kyseessä on Pohjois-Euroopan suurin luomuviljelytapahtuma. Tapahtumassa on mahdollisuus tavata alan parhaat asiantuntijat sekä tutustua uraauurtaviin viljelykokeisiin osana toimivaa luomutilaa. Tämän vuoden teemana on biostimulantit. Tapahtumassa esitellään demopelloilla käytännön kokemuksia biostimulanttien käytöstä Ruotsissa ja lisäksi kerrotaan kymmenen vuoden käyttökokemuksista Liettuassa.

Matkalla vierailemme myös kahdella luomutilalla. Tilavierailut tulkataan suomeksi.

Lue lisää…

Minustako luomuviljelijä? Asiantuntijoiden vinkit luomuun siirtyville tiloille

Tuotantotavan muuttaminen on tilalle iso päätös, jota tehdessä on tärkeää tiedostaa, miksi muutoksen haluaa tehdä ja mitä sillä tavoittelee. Tämän jälkeen on helpompi suunnitella, mitä käytännön asioita on otettava huomioon ja mikä on tavoiteltu tuotanto luomuvaiheessa.

Lue lisää…

Luomu yhdessä näkyville Farmarissa

Luomuliitto ja ProAgria Etelä-Savo tavoittelevat yhdessä muiden luomutoimijoiden kanssa yhtenäistä luomualan näyttelyaluetta Mikkelin Farmariin 2.–4.7.2020.

Lue lisää…

Mitä asiakirjoja ja todistuksia tarvitaan luomutuotteiden viennissä?

Luomutuotteiden maailmanmarkkinat ovat kasvaneet koko 2010-luvun ajan, eikä kasvulle näy loppua. Tämä näkyy myös toimijoiden lisääntyneistä kyselyistä koskien luomutuotteiden vientiä ja siihen liittyvien asiakirjojen ja todistusten muotoa ja tarpeellisuutta. Seuraavat asiat tulisi ottaa huomioon.

Luomusäädökset ovat voimassa kaikissa EU-maissa. Tämä on niin sanottua sisämarkkinakauppaa, jossa luomutuotteita voi myydä ja markkinoida kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Norjan ja Islannin välisessä kaupassa ilman erillistä sopimusta. Suomalaisten luomutuotteiden myynti ja markkinointi EU:n ulkopuolelle edellyttää, että viennin kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan tai että kyseinen luomutuote on erikseen hyväksytty. Vientituotteen tulee olla kohdemaan lainsäädännön mukainen sisällöltään ja merkinnöiltään.

EU:n komissio on solminut kahdenkeskeiset luomusopimukset joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden, kuten Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa. Eli pääosa Suomessa tuotetuista luomutuotteista voidaan myydä luomuna näihin maihin. On hyvä huomioida, etteivät sopimukset koske kaikkia luomutuotteita, vaan osassa on rajattu joitain tuoteryhmiä sopimuksen ulkopuolelle. Hyväksyttävyys on syytä tarkistaa aina etukäteen kohdemaan viranomaisilta. Sopimusten ulkopuolisten maiden luomuvaatimukset ja hyväksynnät tulee luomutuotteiden viejän itse tarkistaa kohdemaan viranomaisilta.

EU:n sisämarkkinoilla luomutodistukseksi riittää asiakirjaselvitys, jolla toimija todistaa kuuluvansa luomuvalvontaan. Usein ostaja kuitenkin vaatii erillistä vientitodistusta, jonka Ruokavirasto myöntää tilauksesta. Maksullinen vientitodistus voi olla toimija-, erä- tai maakohtainen.

Samoin vietäessä EU:n ulkopuolelle tarvitaan yleensä erillinen vientitodistus. Vientitodistusta tilattaessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä todistuksen saaminen kestää noin kaksi viikkoa. Hakemuksen liitteeksi tulee olla asiakirjat, joista selviää vietävän tuotteen jäljitettävyyden kannalta tarvittavat tiedot, kuten raaka-aineiden toimittajat ja heidän luomutodistuksensa, erän valmistukseen liittyvät dokumentit (esimerkiksi valmistusraportti), vientierään liittyvät saateasiakirjat (myyntilasku ja kuljetusasiakirjat).

Luomuasetus muuttuu 2021, ja asiakirjaselvityksen sijaan toimija tulee saamaan sertifikaatin valvontaan kuulumisesta. Tämä tulee varmaan osaltaan vähentämään erillisten vientitodistusten tarvetta ainakin sisämarkkinakaupassa.

Lisätietoja EU:n ulkopuolisten maiden sopimuksista ja vientitodistusten hinnoista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Jaana Elo

Luomuliiton elintarvikeasiantuntija
040 9641 518

Kuva: Nordic Organic Expo