Arkisto

Paista luomukinkku oikein

Luomukinkku kasvattaa suosiotaan. Luomukinkku ei sisällä fosfaatteja tai muita keinotekoisia lisäaineita ja se on varmasti aina myös vapaa geenimuunnelluista ainesosista. Monet herkuttelijat ovat varanneet luomukinkun jo kuukausia etukäteen. Uusien luomukinkun paistajien on hyvä tietää muutama vinkki. Lue lisää…

Lausunto koulujakelutuesta kevätlukukaudelle 2018

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KOULUJAKELUTUESTA KEVÄTLUKUKAUDELLE 2018

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja toteaa kantanaan, että 1.8.2017 voimaantullut valtioneuvoston asetus (402/2017) on ollut tarpeellinen ja tavoitteiltaan erittäin hyvä uudistus. Luomuliitto kannattaa koulumaitotuen korkeampaa tukiosuutta luomutuotteille. Tämä tukitaso on luomuliiton mukaan hyvä pitää vähintään nykyisellään ja kasvattaa jatkossa, jotta luomumaito löytää paikkansa julkisten keittiöiden valikoimissa nykyistä kattavammin.

Lue lisää…

Lausunto varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä 

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä 

Luomualan organisaatiot kiittävät lausuntopyynnöstä ja esittävät vastauksenaan seuraavaa:

Katsomme tarpeelliseksi sen, että lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä pyritään estämään mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisää…