Arkisto

Sikojen ulkoilukielto saatiin torjuttua

MMM tiedottaa, että esitetty sikojen ulkonapitokielto ei astu voimaan. Sen sijaan tulee suoja-aitavaatimus. Näin Luomuliittokin vaati lausunnossaan. Lue lisää…

Luomuliitto: Sikojen ulkoilukielto ei ole perusteltua

Luomuliitto katsoo tarpeelliseksi, että luomusikatilat rakentavat suoja-aidat afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi, mutta vastustaa maa- ja metsätalousministeriön esitystä kieltää sikojen ulkonapito kokonaan.

Lue lisää…

MTK:n ja Luomuliiton välille yhteistyösopimus

Luomuliitto ja MTK haluavat lisätä yhteistyötä suomalaisen luomutuotannon ja luomualan kehityksen edistämiseksi. Yhteistyöstä on sovittu liittojen puheenjohtajien allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa, jossa määritellään vuosittain ajankohtaisia painopistealueita ja edunvalvontatarpeita. Lue lisää…